Demokratin på Lidingö står stark

Debatt8 april 2021 kl 09.562
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Majoriteten önskar att vi fokuserar på sakfrågor, här är våra sakfrågor kopplade till att förbättra lokaldemokratin på Lidingö:
  – Ta fram tydliga och förutsägbara regler för lokalpolitikers arvodering i god tid före nästa val. Det är bra att majoriteten delar vår syn på detta.
  – Minska antal kommunalråd till två plus ett oppositionsråd på heltid nästa mandatperiod.
  – Sänka arvodet för Kommunstyrelsens ordförande till samma nivå som en riksdagsledamot nästa mandatperiod.
  – Hålla fler medborgardialoger vid viktiga beslut och i ett tidigare skede, t ex stadsbyggnadsfrågor som utveckling av Rudboda torg.
  – Införa medborgarförslag i kommunfullmäktige.
  – Använda medborgarbudget i utveckling av stadsdelarna.
  – Införa en andre vice ordförande i nämnder som representerar oppositionen och som har samma tillgång till stadshuset som ordförande och vice ordförande.
  – Inför politikerträffar i samband med fullmäktige för att öka dialog med Lidingöborna.
  – Alla partiers gruppledare/kommunalråd och politiska sekreterare ska ha en arbetsplats samt passerkort i Lidingö stadshus.

  Sen tror vi att det behövs en kulturförändring där det inte bara handlar om att vinna precis över 50 % stöd för en koalition och sedan besluta allt inom den koalitionen. Vi tror vi får mycket bättre resultat på politiken om vi har större dialog mellan majoritet och opposition. Så skulle vi arbeta om vi hade posten som kommunstyrelsens ordförande.

 2. Min uppfattning som moderat är att det i denna mandatperiod blivit minskade demokratiska processer precis som Centern lyfter upp.

  Jag och många med mig är inte nöjd med hur kommunens styre verkat ända sedan start och precis som ni lyfter upp ökade skattemedel till politisk administration inform av arvoden och för många kommunalråd. Tidigare moderata styren har hanterat frågan mer effektivt.

  Vad gäller stadshuset så kan ni hyra ut den ytan och placera er på en mer kostnadseffektiv plats exempelvis. Det har inte skett.

  Att hålla skatten låg är absolut bra, men ni har dragit ned på samhällsservicen och ökat kostnaderna för politikernas arvoden.

  Effekten har lett till neddragningar i den kommunala verksamheten som påverkat äldre, funktionshindrade, cyklister, fotgängare och vinterlöpare för att nämna några få.

  Min förhoppning är att det sker en tydlig förändring!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *