Debatt: Verksamheten stärks ytterligare under 2019

Debatt14 februari 2019 kl 06.271

Lidingö stads preliminära bokslut för 2018 har presenterats. Stadens ekonomi är god och vi är väl rustade för framtiden. Lidingö är en av landets bästa skolkommuner, äldreomsorgen har god tillgänglighet och Lidingö är en av landets tryggaste kommuner att bo och leva i. Lidingömajoriteten är dock inte nöjda. Under 2019 ligger fokus på att stärka kärnverksamheten ytterligare.

I förra veckan kom det preliminära bokslutet för Lidingö stad. Ingen extern belåning, starkt resultat och sänkt skatt gläder säkert många Lidingöbor. God ordning i ekonomin är viktigt för att vara redo när konjunkturen vänder.
Samtidigt är Lidingös verksamheter också i god ordning. I SKL:s Öppna jämförelser rankas Lidingö som en av landets bästa skolkommuner. Grundskolan har länge varit av hög kvalitet på Lidingö och nu kan vi även se att gymnasieskolan börjar få allt bättre resultat. Vårt mål är att Hersby gymnasium ska bli Sveriges bästa gymnasieskola.

Äldreomsorgen på Lidingö ska också stärkas ytterligare. Lidingöborna ska fortsatt kunna känna sig trygga med att få god service genom hela livet. I SKL:s Öppna jämförelser av äldreomsorgen kan vi se att Lidingö har en av landets kortaste kötider för att få plats på särskilt boende. Samtidigt vill vi fortsätta att säkerställa en god variation av boendeformer för äldre så varje Lidingöbo kan bo på det sätt som passar just dem.

I förra veckan skrev vi ett avtal med polisen om att arbeta med narkotikaprevention i våra skolor och prioritera att förhindra stöld och rån på Lidingö. Lidingö är enligt både upplevd otrygghet och faktisk brottsstatistik en av Sveriges tryggaste kommuner. Det innebär inte att vi inte har problem på Lidingö. Oavsett om det är en äldre som inte vågar gå hem genom centrum eller en barnfamilj som får inbrott i sin villa, så är varje brott ett för mycket. Vi kommer fortsätta att driva att Lidingö behöver dedikerade poliser på plats på ön under dygnets alla timmar.

Nu gör Lidingö stad bokslut för 2018. Stadens ekonomi är god och kvaliteten i kärnverksamheterna är hög. Lidingömajoritetens mål är att när vi gör bokslut för 2019 så kommer vi kunna se tillbaka på ett år, då verksamheten stärktes ytterligare samtidigt som god ordning i ekonomin upprätthölls.


Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd på Lidingö
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd på Lidingö
Carl-Johan Schiller (KD, kommunalråd på Lidingö

Kommentarer

  1. Om man ställer denna artikel mot alla andra så inser man att kommunalråden lever i sin egen värld. De berömmer sig själva och gläds nu främst åt bra verksamheter, bra ekonomi och ett snart nyrenoverat stadshus. Att dom överhuvudtaget nämner samarbetsavtalet med polisen visar hur långt från verkligheten de är. Det är bara deras alibi för att försöka visa hur duktiga de är då sanningen är att de är grundlurade. Verkligen pinsamt ! Vad händer då Vården i Centrum flyttar ur f.d. polishuset och liksom andra verksamheter flyttar in i Stadshuset ? Blir det bättre för allmänheten ? Blir det bättre för de anställda ? Blir det billigare ?

    Slutligen vill jag påstå att intresset för att engagera sig i Lidingöpolitiken aldrig varit så dåligt som nu. Vi är bara några tappra som fortfarande debatterar- till ingen nytta ! Vad säger det om framtiden ?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *