Debatt: Värna Lidingös grönområden

Debatt14 januari 2019 kl 19.34

I måndags fattade kommunstyrelsen på Lidingö beslut om att stoppa de planer som tidigare har funnits på att bygga hyresrätter i Lojo. Moderaterna lovade i valet att värna Lidingö som en unik, grön ö och detta ligger helt i linje med det. Till vår förvåning valde Centerpartiet att sätta betong före grönområden och röstade för att förlänga planerna.
 
Under många år fanns det en plan att bygga 120 hyresrätter i Lojo på stadens mark och det fanns också ett markanvisningsavtal för att göra just detta. Det är inget fel med hyresrätter, men den planerade bebyggelsen skulle få negativ inverkan på de populära grönområdena i området. Därför sa Moderaterna redan i valrörelsen att Lidingös unika karaktär som grön ö måste värnas och att planerna för Lojo på stadens mark skulle stoppas.
 
I måndags hade kommunstyrelsen frågan uppe och Centerpartiet som tidigare profilerat sig som ett grönt alternativ valde att rösta emot slopandet av planerna. De motiverade beslutet med att det skulle riskera närservicen i området. Det stämmer så klart inte. Majoriteten har redan satt igång ett arbete för att rusta upp Rudboda torg och säkerställa att en god närservice ges till de som bor i området. Istället handlar frågan om huruvida det är grönområden eller betong och byggnation som är viktigast.
 
Moderaterna och många Lidingöbor undrar nu: Är det en ny prioritering från Centerpartiet att sätta betong och byggnation framför värnandet av Lidingös grönområden? Tiden får utvisa om så är fallet.
 

Daniel Källenfors, Kommunstyrelsens ordförande (M)
Fredrik Vinstock, Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande (M)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *