Debatt: Värna Lidingös grönområden?…

Debatt24 januari 2019 kl 10.34

OM SKRÄPMARK OCH ATT INTE BYGGA NYA BOSTÄDER I RUDBODA?
Moderatherrarna Daniel Källenfors och Fredrik Vinstock har förklarat att beslutet är fattat att värdefulla naturområden ska bevaras i Rudboda i stället för att tillskapa nya bostäder.

Den skyskrapa som planeras att byggas i AGA-området kommer troligen byggas i stål eller betong. Skulle detta även i så fall även vara fel? Förvisso byggs skyskrapan på en tidigare industritomt som varit sjöbotten och fordrar omfattande pålningsarbete för att kunna byggas.

Det förefaller märkligt att byggnadsmaterialet i konstruktioner skulle ha påverkat beslutet att inte bygga nya bostäder i Rudboda. Källenfors och Vinstock ondgjorde sig över att det var en betongkonstruktion som var planerad och enligt dem en orsak till att platsen inte skulle kunna bebyggas.

Att betong skulle ha andra egenskaper som påverkar den byggda miljön som till exempel massiv trä eller stål förefaller för en utomstående betraktare något besynnerligt och krystat.

Snarare ställer jag mig frågan om några beslutsfattare över huvud taget har besökt den aktuella slänten i Rudboda på Lojovägen som var föremål för ny bebyggelse.

Slänten är idag närmast att betrakta som soptipp eller i vart fall värdelös slänt i en grav norrsluttning utan något naturvärde. Huruvida det är ett värdefull ett naturskönt naturområde som Vinstock och Källenfors vill mena kan var och en som besökt platsen nog starkt ifrågasätta.

Att en extremt sluttande markyta om cirka 3 000 kvadratmeter skulle användas till bostäder och Lidingös natur därmed skulle påverkas negativt är en enfaldig tanke som snarare visar tecken på bristande kunskap. 

Det vore intressant att veta varför någon väljer att kalla slänten för ett populärt grönområde och i så fall varför vederbörande kan betrakta denna slänt som unik natur. Trams. 

I stället skulle marken skulle ha givit kommunen en intäkt och tillskapat bostäder som efterfrågas i närhet till de högkvalitativa naturområden som Lidingö som erbjuder. Denna möjligheter har nu röstats bort av majoriteten. 

Vidare skulle det vara intressant att få veta hur mycket det hittills kostat Lidingös skattebetalare i utredningskostnader och framtagande av planförslag etc. för det förslag som nu förkastas.

Det är trist att se att det nu förs en politik som är utvecklingsfientlig och hämmar en sund utveckling av Rudboda.

Henry Duhs
Boende i Rudboda

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *