Debatt: Lidingö behöver en byggvänlig politik

Debatt30 januari 2019 kl 07.482

SKB – Stockholms kooperativa bostadsförening – vann för flera år sedan en tävling om utformning av ny bostadsbebyggelse vid Lojovägen, nära Rudboda centrum. SKB beviljades markanvisning. Den 14/1 beslutade kommunstyrelsen på Lidingö utan någon motivering att inte förlänga denna markanvisning. Projektet har skötts ovarsamt och är signifikativt för den byggpolitik som drivs på Lidingö. Det är en skadlig politik för Stockholmsregionen när Lidingö stad inte tar sitt ansvar och förtätar i de områden där det är lämpligt. I Lojo är det lämpligt att förtäta och på så vis också stärka kundunderlaget för affärsidkarna vid Rudboda torg. Det skulle till och med gå utmärkt att använda marken i området mer yteffektivt och få in ytterligare fler bostäder, det beror framförallt på hur marken disponeras.

Från Vänsterpartiets sida har vi hela tiden förespråkat en byggpolitik där vi ska ta vårt ansvar för att förtäta i de områden i kommunen där det är lämpligt och öka andelen hyresrätter på Lidingö. Det gör vi för att få en mer diversifierad befolkningsstruktur men också för att se till att de torganläggningar som idag ligger så gott som öde, i Baggeby, i Rudboda, i Näset, listan kan göras lång, ska leva upp och kunna erbjuda en bra närservice till de boende i kommundelen. Med SKB skulle de som vill ha bostad i Lidingö fått utökad valfrihet genom kooperativa hyresrätter.

Vid kommunstyrelsens möte ville Centerpartiet, som tidigare velat profilera sig som det parti som vill bygga minst helt plötsligt poängtera vikten av att bygga hyresrätter. Det är naturligtvis välkommet, även om det bara är ytterligare en tvär sväng i den svajiga centerpolitiken. Den som röstade på de styrande partierna Moderaterna, Lidingöpartiet eller Kristdemokraterna visste vad de skulle få, de skulle få en byggpolitik som närmast kan beskrivas som ”plus, minus, noll.” Röstade man däremot på Liberalerna, som nu ingår i den byggfientliga majoriteten, profilerade sig de i valrörelsen som det byggvänliga partiet på högerkanten. Deras väljare måste vara besvikna. 

Lidingö förtjänar politiker som vill ta Lidingö framåt, utveckla bebyggelsen samtidigt som öns karaktär bevaras. Det kan göras utan att sätta stopp för viktiga och bra byggprojekt. Den politiska viljan verkar nu ha dött hos Liberalerna, den verkar nyvaken inom Centerpartiet samtidigt som den finns på den rödgröna sidan, framförallt hos oss i Vänsterpartiet. 
 


Jonas Lundgren (V), ledamot i kommunstyrelsen och gruppledare
Olaf Koort (V), ordförande för Vänsterpartiet Lidingö
Marika Lundin (V), ersättare i kommunfullmäktige

Kommentarer

  1. Centerpartiet har hela tiden verkat för att utveckla stadsdelarna med småstadskänsla. Därför har vi konsekvent röstat för utvecklingen i Rudboda både före och efter valet för att stärka det lokala centrumet och närservicen. Det står till och med i vårt valmanifest att vi vill färdigställa den planerade utvecklingen i Lojo – alltså ingen förändring i vår politik och knappast svajigt.

    Centerpartiet vill utveckla med småstadskänsla och så att hela Lidingö kan leva. Det innebär att vi är emot hårdexploatering av Lidingö Centrum. Där har vi och V helt olika syn på hur utvecklingen ska se ut.

  2. Liberalerna har länge drivit frågan om Rudboda centrum behöver utvecklas till en trivsam miljö med fler bostäder och lokaler. Vi vill ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Rudboda centrum och det är då rimligt att planeringen omfattar mer än bara parkeringsplatserna vid Rudboda centrum. Vad gäller bostadsrättsföreningen på Lojo, så kommer de få att bygga sina fastigheter.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *