Debatt: Arvodeskonflikten riskerar fortsätta

Debatt15 februari 2019 kl 00.013

Ingen Lidingöbo, och knappt någon i Sverige, lär ha missat den stora diskussion som utbröt om arvoden för förtroendevalda i kommunen under slutet av 2018. Nu ska en ny arvodesberedning väljas och den riskerar medföra nya konflikter. 

Innan jul tillsatte kommunstyrelsen en utökad arvodesberedning. Den nya beredningen var konstruerad så att en ledamot deltog från varje parti i kommunfullmäktige. Det gjorde att vi fick bra diskussioner och en positiv anda i beredningen som med bred majoritet kom fram till ett förslag. Detta förslag röstades ner av kommunfullmäktige, vilket var olyckligt. Men med en bättre förankring hade det troligen inte hänt. 

Nu ska en ny arvodesberedning väljas. Förslaget är att den ska spegla majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige. Det innebär ordinarie ledamöter från Moderaterna (2), Liberalerna, Lidingöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet, alltså en majoritet för tre av de partier som missbrukat Lidingöbornas förtroende i arvodesfrågan. Mer av samma är sällan en bra medicin för att lösa ett problem.

Vi tänker annorlunda. För att få breda uppgörelser i arvodesfrågor och långsiktigt återskapa förtroendet från Lidingöborna i dessa frågor bör beredningen bestå av alla fullmäktiges partier på lika villkor, ett parti, en röst. Då kan besluten förankras brett. Vi sträcker ut en hand till majoriteten, vi kommer yrka i kommunfullmäktige på en arvodesberedning bestående av en ordinarie ledamot från varje parti, jämka er med det. Det är det enda sättet för er att återfå förtroendet i denna fråga i det långa loppet. 


Jonas Lundgren (V), gruppledare i kommunfullmäktige
Olaf Koort (V), ledamot i kommunfullmäktige
Marika Lundin (V), ersättare i kommunfullmäktige
Sven-Erik Wånell (V), ersättare i kommunfullmäktige och tidigare i kommunstyrelsen

Kommentarer

 1. Om man ställer denna artikel mot alla andra så inser man att kommunalråden lever i sin egen värld. De berömmer sig själva och gläds nu främst åt bra verksamheter, bra ekonomi och ett snart nyrenoverat stadshus. Att dom överhuvudtaget nämner samarbetsavtalet med polisen visar hur långt från verkligheten de är. Det är bara deras alibi för att försöka visa hur duktiga de är då sanningen är att de är grundlurade. Verkligen pinsamt ! Vad händer då Vården i Centrum flyttar ur f.d. polishuset och liksom andra verksamheter flyttar in i Stadshuset ? Blir det bättre för allmänheten ? Blir det bättre för de anställda? Blir det billigare?

  Slutligen vill jag påstå att intresset för att engagera sig i Lidingöpolitiken aldrig varit så dåligt som nu. Vi är bara några tappra som fortfarande debatterar- till ingen nytta ! Vad säger det om framtiden?

 2. Jag har tappat förtroendet för politiker och politik. Vad är det som är höger och vad är vänster ? Är svaren olika lokalt och på riks ? Dom arbetar som tidigare och vägrar att inse att det är andra krafter som styr. Det innebär att man också lokalt varken klarar svåra eller enkla problem. Vad åstadkommer kommunalråden som motiverar högre lön ?

  Mitt förlag är att de och alla skall börja med att lösa mindre problem som påverkar människors vardag. Då skapar de förtroende för att lösa större problem ! Då kan det bli högre lön !

 3. Styret på ön har visat sin sanna sida med tanke på återremissen av sitt eget förslag på FUM före julafton. Så här beskrev två ledande M-politiker läget i ett av Lidingösidans sista debattartiklar:

  ”Det är oppositionens uppgift att ifrågasätta ….. Tre erfarna moderater, som i förra årets provval placerats utanför valbar plats, lät sig ryckas med och valde i årets sista kommunstyrelsemöte att rösta med oppositionen.

  Moderaterna tar gärna debatten – när ett beslutsunderlag tagits fram och förslag till nytt reglemente, som har förutsättningar att godkännas av kommunfullmäktige, har formulerats. Tills vidare utgår de arvoden som tidigare beslutats.”
  Lidingösidan 2018-12-22

  Som alla förstår har det ingen betydelse hur en ny arvodesberedning ska tillsättas när frågan om överbetalda kommunalråd ska utredas. De parter som agerade mest girigt var L, LP och KD. De kommer att fortsätta agera röstboskap åt M, speciellt som merparten hederliga inom LP valde att lämna ett illa skött lokalparti. Det finns en mycket enkelt förslag som jag tror att alla ställer sig bakom. Gör en statistisk analys av kommuner med liknande befolkningspyramid och tillhörande utmaningar kopplade till vård, skola och omsorg. I lilla ankdammen Lidingö räcker det med ett kommunalråd och ett oppositionsråd – allt annat är verklighetsflykt. Gör om gör rätt!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *