Därför lämnas högstubbar i skogen

Natur23 mars 2019 kl 07.42

Stormen Alfrida i början av året fällde nästan 1 000 av stadens träd. Att ta hand om de nedfallna träden är ett grannlaga jobb – en del lämnas för den biologiska mångfalden, en del måste fraktas bort för att förhindra angrepp från skadedjur.

Första prio när stormen bedarrat var att få undan träd som störde framkomlighet och säkerhet på vägarna. Därefter gällde det att ta hand om träd som fallit över spår och leder och i skogen. Ett farligt jobb med stora rotvältor, där trädet blåst omkull och hela roten vänts upp, som måste utföras av specialutbildad personal. Träden kan ligga fastkilade men det behövs i vissa fall inte så mycket för att de ska resa sig med stor kraft, och det kan vara direkt livshotande.

– Där det går reser vi rotvältorna genom att såga av trädet och låta de bli högstubbar, säger Lars Heins, naturförvaltare på Lidingö. Den höga stubben på 3-4 meter som står kvar är viktig för den biologiska mångfalden, det samma gäller för de vindfällen som lämnas. De blir till exempel matplats för insekter, svampar och fåglar.

Området mellan Södergarn och Fågelöudde var en av de platser som drabbades hårt. Där har vår entreprenör Naturskog jobbat intensivt för att skogen ska bli säker. Men det handlar inte bara om säkerhet.

– Det är framför allt granbarkborren man ska se upp med. Det är en skadeinsekt som kan gå från liggande träd till friska växande och det skulle kunna bli en massförökning, speciellt efter sommarens torka då granarna redan är kraftigt försvagade, säger Lars Heins.

Stadens skogar är certifierade enligt FSC som jobbar för att utveckla skogsskötsel-metoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *