Daniel Larson (S): vi utlovar en vårdcentral som är kvälls- och helgöppen

Daniel Larson utlovar en helgöppen vårdcentral. Foto: Andreas Lindberg
Stad & Politik16 januari 2023 kl 04.332

Lidingö Nyheter har träffat oppositionsrådet Daniel Larson (S) för att prata om valresultatet, förväntningarna på samarbetet med de andra partierna och den politik oppositionen kommer driva.

Vad har du för kommentarer om valresultatet?

– I riksdagsvalet gör vi Socialdemokrater på riksplanet vårt bästa val på 20 år. Trots det förlorade vi regeringsmakten. Vi uppfattade under valrörelsen att fler Lidingöbor hade bestämt sig för att rösta på Socialdemokraterna i valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Under våra utåtriktade aktiviteter var det många som kom fram till oss och sa: ”ni har min röst”. Redan under valnatten visade det sig att vi fick detta bekräftat. Bland Lidingöborna ökade stödet för Socialdemokraterna i riksdagsvalet med 5,4 % till 17,8 % (näst största parti på ön i riksdagsvalet). Lidingöbornas stöd för Socialdemokraterna i Region Stockholm ökade med hela 8,0 % till 23,3 % (näst största parti på ön i valet till regionfullmäktige) vilket bidrog till ett maktskifte efter 16 års moderat styre av Regionen.

Hur kommer ni att bedriva oppositionsarbetet?

– Vi kommer att fortsätta driva en politik och samla ökat stöd för Lidingös barn och ungas rätt till en trygg uppväxt, där alla barn ska klara skolan och ha rätt till en meningsfull fritid. Vi kommer att verka för att Sveriges bästa äldreomsorg ska finnas på Lidingö och att hela ön ska bjudas in till en klimatomställning med höga ambitioner.

Vad har du för förväntningar på det nya styret?

– På Moderaternas Facebooksida går att läsa att Moderaterna och Lidingöpartiet i sina samtal med Sverigedemokraterna har fått klart för sig att SD kommer att stödja minoritetsstyrets koalitionspolitik. Det återstår att se om och hur de förutsättningarna, att vara beroende av aktivt stöd av Sverigedemokraterna vid varje beslut, kommer påverka minoritetsstyrets ledning av det politiska arbetet.

Vilka är de viktigaste frågorna för Lidingö den kommande mandatperioden?

– Vi vill se kvalitetsförbättringar i skola och omsorg, en ambitiös klimatpolitik och satsningar på kultur- och idrott. Vi är fast övertygade om att Lidingöborna vill se fler utbildade förskollärare, undersköterskor i äldreomsorgen och pedagoger i fritidshemmen. Utöver detta vill vi också satsa och skynda på arbetet med att bygga nya vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden, gruppbostäder och servicebostäder, samt idrottsanläggningar. Vi vill även satsa på förbättringar av vattenkvaliteten i Kyrkviken och runt ön, samt klimatanpassa Lidingö.

Vill ni bygga fler bostäder på Lidingö? Villor/radhus/hyresrätter/bostadsföreningar?

– Vi står för ett blandat bostadsutbud men vill med det sagt prioritera hyresrätter som fler har råd att bo i. Daniel Källenfors (M) har ju sagt offentligt att Lidingöungdomarna och andra som efterfrågar hyresrätter får flytta någon annanstans, där håller vi inte med. Lidingö har många slitna områden med hårdgjorda ytor lämpliga att bygga bostäder på. Vi har till exempel föreslagit att hyresbostäder ska tillföras i kombination med byggandet av nya idrottsanläggningar i Högsätra.

Borde Lidingö få en närakut/lättakut?

– Vi har ett vallöfte som ska infrias under den här perioden och det är att Lidingö ska få en vårdcentral med kvälls- och helgöppet. Men detta är regionens ansvarsområde och eftersom Socialdemokraterna nu har tagit över styret av Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, kommer det kunna bli verklighet. En närakut vore naturligtvis också önskvärt, men vi får prioritera en vårdcentral med generösa öppettider i nuläget.

Kommentarer

  1. Många bra förslag från S! Skola, äldreomsorg, kultur, klimat, och inte minst en förbättring av primärvården. Låter som frågor som legat på KD’s bord länge. Oppositionen borde ha stora möjligheter att, i vart fall inom ovan nämnda områden, få igenom sina förslag.

  2. Sedan valet 2022 styrs region Stockholm som ansvarar för primärvård i hela länet av partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och miljöpartiet. Det nya styret har meddelat att man avser att förlänga öppettiderna på några av länets vårdcentraler. Syftet är att minska belastningen på akutmottagningarna under kvällar och helger samtidigt som lättare sjukdomsfall kan åtgärdas närmre patienternas hem. Även vi kristdemokrater anser att det här är en bra och nödvändig reform för att förbättra patienternas möjlighet till vård och samtidigt minska kostnaderna för sjukvården.

    Min fråga till Daniel Larson och M-styret på Lidingö är vad ni kommer göra för att säkerställa att Lidingö får en sådan mottagning? Vi kristdemokrater kommer att följa upp den här frågan såväl i regionen som på Lidingö tills dess att vi ser ett återöppnande av vår jouröppna vårdcentral.

    Carl-Johan Schiller (KD)
    andre vice ordförande, primärvårdsnämnden region Stockholm
    Gruppledare, KD Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *