Daniel Larson (S) nytt oppositionsråd

Daniel Larson (S) till vänster peker ut vägen mot stadshuset. Patrik Sandström (MP) vinkar adjö.
Stad & Politik2 september 2020 kl 06.251

Den 1 september tillträdde Daniel Larson (S) som nytt oppositionsråd på Lidingö. Efter halva mandatperioden tar han över uppdraget efter Patrik Sandström (MP).

Hur kommer det sig att ni byter oppositionsråd mitt under mandatperioden?
– Vårt syfte med att dela upp tiden som oppositionsråd mellan oss är att bygga en starkare opposition och på så sätt skapa ett alternativ till dagens politiska majoritet. Ser man till partiernas program och Lidingöbornas önskemål i medborgarundersökningar så finns det ett stöd för att både bevara vår värdefulla natur och skapa ett livskraftigt och hållbart samhälle, säger Patrik Sandström.

– En starkare opposition kan tillsammans arbeta för en positiv och mer hållbar stadsutveckling och att näringsliv, kultur-, fritids- och idrottsliv får rätt och bättre förutsättningar, samt att Lidingöborna ska erbjudas ett tryggt välfärdsutbud, en barnomsorg, skola, omsorg och service att vara stolta över och nöjda med, fortsätter Daniel Larson.

Vad gör ett oppositionsråd?
Titeln oppositionsråd är en inofficiell titel för ett kommunalråd som representerar den politiska oppositionen. I många kommuner väljs oppositionsrådet till vice ordförande i kommunstyrelsen, men så är det inte på Lidingö. Ett oppositionsråd ska bevaka att samtliga partier i den politiska oppositionen ges insyn och goda förutsättningar till att kunna bedriva ett politiskt arbete, genom att fungera som en länk mellan opposition och majoritet. Patrik Sandström har under sin tid på posten företrätt oppositionen i olika sammanhang samt tagit emot, vidarebefordrat och förankrat information till samtliga oppositionspartier.

– Jag har arbetat för att opposition och majoritet, med Lidingöbornas bästa i fokus, på ett ansvarsfullt sätt ska kunna nå goda kompromisser inför beslut om stora och viktiga frågor, berättar Patrik.

Kommer Lidingöborna att märka någon skillnad nu, efter skiftet på oppositionsrådsposten, och vad ser du Daniel som utmaningar utifrån ditt nya uppdrag?

– Jag ser utmaningar som något positivt och vill se möjligheter till utveckling och förbättringar. Jag kommer, precis som Patrik har gjort under sin tid på posten, att företräda oppositionen lika mycket som det egna partiet. Lidingöborna kommer säkerligen märka att vi, under den period som jag innehar uppdraget, kommer att gå in i en valrörelse, säger Daniel Larson och fortsätter:

– Intresset för politik brukar ju öka inför val, så jag ser verkligen fram emot att träffa och föra samtal med Lidingöborna, inte minst efter den pandemi som vi fortfarande befinner oss i. Som oppositionsråd antar jag utmaningen att arbeta med siktet tydligt inställt på att samla en opposition för ett maktskifte efter valet 2022. Det är fullt möjligt om politiska förslag för en hållbar och framtidsinriktad utveckling av vår vackra skärgårdsö får större genomslag och ett ökat stöd bland Lidingöborna, säger Daniel Larson.

Vilka politiska frågor står på agendan just nu?
– Det är många saker. Det är nödvändigt att få fart i den stillastående utvecklingen av Lidingö centrum med bostäder, handel, mötesplatser och gröna stråk. Miljöprogrammet som kommer under hösten är ett test på om majoriteten menar allvar med hållbarhet. För oss i oppositionen är det självklart att hela Lidingö ska vara involverat i hållbarhetsarbetet, det är något vi gör tillsammans. Majoritetens kulturmiljöprogram riskerar att lägga en död hand över stora delar av Lidingö, säger Patrik Sandström.

– Den nya översiktsplanen som ska tas fram måste se till hela Lidingös utveckling. Vi utgår även från att Lidingöborna och övriga aktörer på ön vill bidra och gemensamt delta i detta viktiga arbete och uppmuntrar därför till ett ökat engagemang kring hur Lidingö bör utvecklas på ett hållbart sätt, för att gagna Lidingöborna idag och i framtiden, avslutar Daniel Larson.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *