Daniel Källenfors (M) kampanj försvårar för bra kollektivtrafik på Lidingö

Debatt11 december 2023 kl 04.261

SL:s föreslagna neddragningar i kollektivtrafiken för Lidingö riskerar att försvåra för många Lidingöbor och minska resandet. Nedläggning av busslinje 221 skulle innebära kraftigt försämrade möjligheter att resa till och från Lidingö centrum för resenärer boende vid hållplatserna Bodals skola, Bodals station och Baggeby torg.

Det är inte rimligt att hänvisa dessa resenärer till busslinje 238, som endast trafikeras varje halvtimme. För många äldre är avståndet till Lidingöbanan för långt. Dessutom trafikeras fortfarande inte sträckan Baggeby – Ropsten av Lidingöbanan, varför beslut om nedläggningen av busslinje 221 behöver omprövas. Förslaget att åka med busslinje 206 som alternativ till och från Larsberg är inte heller hållbart. Det blir längre restid och precis som buss 221 är den ofta fullsatt.

Vi vill, precis som alla andra partier på Lidingö, att busslinje 221 ska vara kvar. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni i år stod samtliga partier bakom yttrandet på SL:s remiss gällande förändringarna inom kollektivtrafiken på Lidingö fr om 2024. I den remissen hänvisades till att busslinje 221 går parallellt med och kan ersättas som resväg av Lidingöbanan vilket inte stämmer.

I SL:s nya remiss, som kom i slutet av november och som samtliga politiska partier på Lidingö har besvarat i ett gemensamt remissvar, föreslås dessutom en försämrad turtäthet för busslinje 206 från sommaren 2024. En linje som är tänkt att ersätta busslinje 221, skulle tvärtom mot vad som nu föreslås, behöva en betydligt ökad turtäthet.

Vi fortsätter, med lidingöbornas bästa för ögonen, att föra en tät dialog med våra respektive kanslier och regionråd i landstingshuset för att bevaka lidingöbornas intressen. Vi vill se en politisk uppslutning kring detta på Lidingö.

Dessvärre gör kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) istället utspel för att vinna politiska poäng. Han kastar dessutom sten i glashus. Han har aktivt kampanjat för att Sveriges kommuner och regioner ska få betydligt mindre statligt stöd. SD-regeringen har gått honom till mötes på den punkten.

Under hösten publicerade Sveriges kommuner och regioner, SKR, en ekonomirapport som visar att kommuner och regioner kommer ha ett underskott för 2024 på totalt 28 miljarder kronor, varav drygt 20 miljarder kronor för regionerna. Vi ser nu en utbredd och alarmerande sjukvårdskris över hela Sverige. Även Region Stockholm står inför stora ekonomiska utmaningar.

SD-regeringen väljer att bortse från detta faktum och att människor kommer att drabbas i sin vardag. I Lidingöbornas fall med försämrad kollektivtrafik. I ljuset av detta framstår Daniel Källenfors (M) agerande som helt oacceptabelt.

Mittenkoalitionen i Region Stockholm har valt att värna och skydda sjukvården och hålla så låga taxor som möjligt i kollektivtrafiken.

För att säkerställa att kollektivtrafiken fortsätter att vara tillgänglig för pensionärer, studenter och unga blir det ingen höjning för dessa grupper och för att underlätta för barnfamiljer kommer barn som ej är fyllda 12 år att resa gratis med vuxen alla dagar i veckan. Sommarlovskortet, som innebär att barn och ungdomar mellan 12 och 18 år åker gratis i kollektivtrafiken, permanentades i budget 2023. Under 2024 utökas kortet till att bli giltigt på alla skollov.

Antalet resenärer inom regionens kollektivtrafik har efter pandemin inte återgått till mer än 80 % jämfört med tidigare. Det är ett faktum som behöver hanteras, men på rätt sätt.  Vi fortsätter hävda att det är fel att lägga ner och glesa ut busslinjer som under rusningstrafik är fullsatta, med hänvisning till ekonomiska konsekvenser av minskat antal resenärer i andra delar av regionen!

Gabor Sebastiani, gruppledare Centerpartiet
Daniel Larson, oppositionsråd Socialdemokraterna
Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet
Jonas Lundgren, gruppledare Vänsterpartiet

Kommentarer

  1. Att de rödgröna inte kan hantera ekonomin i Region Stockholm är tydligt. De tog över en ekonomi i balans – efter 16 års högerstyre – och vände omedelbart till underskott. Regeringen fick skjuta till 700 miljoner kronor (!) till region Stockholm i höstbudgeten.

    I Moderaternas budgetalternativ för regionen satsar vi 800 miljoner kronor mer på kollektivtrafiken utan att höja skatten. Dessa pengar saknas i grönvänsterns budget i regionen – så det blir stora nedskärningar istället.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *