Dålig ekonomi i Högsätraprojektet och konsekvenser för idrottscampus Högsätra

Lidingö8 maj 2020 kl 06.34

Majoriteten slösar bort Lidingöbornas tillgångar. Med det förslag för markanvisningstävling för stadens mark i Högsätra som gick igenom kommunstyrelsen riskerar staden att få noll i intäkter och att förlora delar av stadsmiljöavtalet på 323,5 miljoner kr. Detta samtidigt som idrottsföreningarna har behov av stora investeringar i idrottsanläggningar till öns barn och unga på ön.

Staden har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket där man får 323,5 miljoner kronor som bidrag för Lilla Lidingöbron, förutsatt att man bygger 500 bostäder i Högsätra och 300 i Lidingö Centrum. Majoriteten riskerar delar av den summa man skulle få av avtalet, genom att ständigt minska antalet bostäder i samtliga byggprojekt. I nuläget är majoriteten inte i närheten av att leverera på något av projekten vilket riskerar att Lidingös skattebetalare får stå för större del av notan för bron.

Dessutom visar tidiga indikationer för bostadsutvecklingen i Högsätra endast ett litet överskott. Centerpartiet ser att marginalen är så liten att det finns risk för underskott om marknaden försämras och anser att det finns ett behov av bättre ekonomiskt resultat när staden säljer och bygger på kommunal mark.

Vi ser ett större överskott som viktigt för att kunna finansiera de stora behov av idrottsytor som staden har och som behöver prioriteras i utveckling av idrottscampus Högsätra för till exempel gymnastik, bollsporter, konståkning och ishockey. Detta samtidigt som behov av en ny simhall också är stort och bollhallen i Bodal måste ersättas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Daniel Källenfors (M):

Hur ska idrottscampus Högsätra finansieras när bostadsprojektet för Högsätra inte ger överskott och stadsmiljöavtalet för bron riskerar att minskas?

Varför är det inte viktigt för majoriteten att få ett större överskott när man använder Lidingöbornas gemensamma tillgångar i mark för bostads-produktion, när effektivisering och ekonomiskt överskott är i så stort fokus för majoriteten när det gäller exempelvis skola?

Patrik Buddgård (C)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *