Dalénumplanen klar – klubben inte nöjd

Debatt27 maj 2022 kl 04.111

Behovet av fler stora fotbollsplaner på Lidingö är stort. Lidingöpartiet ställde sig därför positivt till anläggandet av den fullstora 11-mannaplanen i Dalénum och vi är mycket glada över att den har kunnat förverkligas. Dalénumplanen möjliggör för fler barn och ungdomar att fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna, ett mål vi eftersträvar.

Ganska snart grumlades dessvärre glädjen när det stod klart att planen är felkonstrurerad vad gäller skyddsstängslet. Detta konstaterades av Lidingö IFK:s klubbchef Markus Karlsson i en utförlig artikel i ”Mitt i Lidingö” den 14 maj.

Sex målburar står på planen och ska man spela elva mot elva kan bara två av dessa stå kvar. Dalénumplanen saknar fickor, s.k. målparkeringar, där man kan ställa undan mål som inte är i bruk. Utan den möjligheten kan inte planen användas för 11-mannaspel. Stängslet behöver därför flyttas för att göra plats för fickor för målburarna.

Att på grund av en oförklarlig felplanering kräva att de ideella fotbollsledarna ska flytta de stora, tunga målen, låsa upp en grind och sedan baxa dem utanför stängslet 120 m bort och sedan tillbaka är givetvis inte en lösning.

Självklart väcks frågan varför och hur denna miss kunnat uppstå. Från olika håll har, redan innan bygget påbörjades, påpekats vikten av målparkeringar som dock inte hörsammats av utförarna. Att åtgärda bristerna kommer att kräva större ingrepp och givetvis också medföra en fullständigt onödig extra kostnad för staden.

Lidingöpartiet har mot bakgrund av det inträffade lämnat in ett nämndinitivativ att behandlas på juni månads möte i Kultur- och fritidsnämnden i vilket vi begär att denna beklagliga situation snarast får en adekvat lösning.

Lidingöpartiet
Kultur- och fritidsnämnden
Evelyn Lewandrowski
Mikael Sens

Kommentarer

  1. 11 man x 2 + föräldrar och funktionärer blir en väldig massa folk som kan flytta målburar. Trött på detta slöseri av skattemedel för en liten grupp.
    Och varför satsas det så lite på ridsport och kultur?
    Gräv upp fotbollsplanen och gör något vettigare för pengarna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *