Dags att lägga manken till!

Lidingö Ridskola i Stockby. Foto: Lidingösidan
Debatt12 april 2021 kl 05.554

Morot för Lidingö att godkänna ett nytt ridhus i Stockby

Idrottsrörelsen på Lidingö arbetar hårt för att möta de ungas vilja att delta i fritidsaktiviteter. Ridskolan Stockby har under två års tid, ansökt hos Lidingö Stad om tillstånd att bygga ett nytt ridhus – ett arbete som ännu inte givit framgång från staden. Eftersom vi inom ridsporten vet att morot fungerar bättre än piska för att motivera förändring vill vi därför presentera tre fördelar för Lidingö med att bevilja Ridskolan Stockby möjlighet att bygga ett nytt ridhus utmed Stockbyvägen:

1. För det första kommer den tilltänkta byggnaden att kunna bekostas genom medel från ridskolan själv. På samma sätt som andra idrottsföreningar på Lidingö i dagsläget upprättar planer för, eller redan håller på att bygga hallar på egen bekostnad, kan Ridskolan Stockby finansiera det tilltänkta ridhuset på egen hand. Om Ridskolan upprättar byggnaden med egna medel kan dessutom projektet genomföras till en lägre kostnad än om staden bygger, vilket i sin tur är till fördel för medlemmarnas ridavgifter. Det innebär också att investeringar för andra idrotter på Lidingö på intet sätt drabbas på grund av detta. 

2. För det andra skulle det planerade ridhuset även utformas för att minska bullerstörningarna för de som rider. Ridskolan Stockby har, som många vet, en unik placering mellan villastad, kontorslokaler, och de natursköna områdena i Stockby och Långängen. För att värna om den här särskilda knutpunkten vill vi upprätta en byggnad som lätt blandas in i existerande arkitektur utan att varken störa estetiskt eller skapa hinder för boende eller yrkesarbetande i området.

3. För det tredje är bygge av det nya ridhuset av största vikt för hälsan bland Lidingös unga. Idag står fler än 600 hästtokiga, nyfikna och förväntansfulla barn och unga i kö till Ridskolan. Vi ser ett särskilt ansvar för att bereda plats för dem fort, eftersom de som inte får plats i idrotten kommer att söka sin identitet i andra sammanhang. I Ridskolans policy som legat fast sedan 20 år är att sträva efter att Lidingös ungdomar ska beredas tillfälle till aktiv sysselsättning för att på det viset bromsa nyfikenheten att åka in till storstaden med alla dess frestelser. Kan Ridskolan fördröja resandet till storstaden något år är mycket vunnet. Med ett nytt ridhus och nyttjandet av den idag ”lilla manegen” till stall kan vi bereda fler platser.  Skulle en nybyggnation på föreslaget sätt ej kunna genomföras utan möjlighet att bygga nytt är risken att Ridskolan Stockby måste minska verksamheten eftersom nya djurskyddslagar ställer högre krav på utrymme för varje häst. Utan ett nytt ridhus kommer alltså verksamheten behöva minska p g a nya lagkrav och färre barn och vuxna får utföra sin favoritidrott. Att låta Ridskolan Stockby bygga ett nytt ridhus skulle därför vara ett projekt i hälsans tecken.

Ridskolan Stockby har arbetat strävsamt för att få till stånd ett projekt som vi vet kommer att gynna hälsan på Lidingö, utan att lämna avtryck varken i budget eller landskapsarkitektur. Vi hoppas därför att det nu är dags för Lidingö stad att – för att använda ännu ett hästrelaterat uttryck – lägga manken till.

Ridskolan Stockby, Lidingö 2021-04-08
Johanna Hallin

Kommentarer

  1. Klart att Lidingö ska ge förutsättningar för fler hästintresserade ungdomar att börja rida! Bara utbyggnaden inte stör utseendemässigt kan jag inte förstå varför det här skulle vara en omöjlighet.

  2. Självklart ska Ridskolan Stockby få bygga ut om det går. Ridsporten är så viktig, dels för att barn och ungdomar tidigt lär sig samspel och respekt, men också för att det är den enda sporten där pojkar och flickor/män och kvinnor, tävlar på exakt lika villkor. Det är också en mycket viktig sport i rehabhänseende, då många med funktionshinder/funktionsvariationer och skador som uppkommit genom t.ex. olyckor, kan förbättras avsevärt. Ridsporten har fått stå tillbaka länge för andra sporter, så här måste vi kunna agera.

  3. Verkar ju vara en no-brainer!
    Lidingö stad – vad är problemet?
    OM det finns något är jag övertygad att det går att lösa ut i dialog med Ridskolan.
    Hästar på Hälsans Ö – passar bra!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *