Dags att göra Lidingö tryggare

Debatt9 mars 2020 kl 09.443

Lidingö uppnår snart en befolkning på 50 000 invånare. Brottsligheten ökar på Lidingö. Under år 2019 har antalet brott på Lidingö stadigt ökat. Vi i MUF Lidingö anser att detta är en skrämmande utveckling som måste stoppas omgående. 

Kriminaliteten ökar på Lidingö, allt ifrån rån som nytt fenomen mot unga till brott med dödlig utgång. Här är endast tre exempel på allvarliga brott som har inträffat på Lidingö den senaste tiden.

 • 5 juni 2018, dödlig skjutning i Baggeby. 
 • 23 oktober 2019, sprängdåd i Hersby. 
 • Strax innan jul 2019, knarkgömma hittat under Högsätra idrottshall. 

År 2019 anmäldes totalt 3630 brott på Lidingö. Av dessa brott var 22 våldtäkter och 15 personrån som anmäldes. Detta jämfört med åtta personrån år 2018. Detta är en ökning med sju personrån. Det är nästintill en fördubbling. Det är däremot inte bara rånen som ökar, utan även trafikbrott och narkotikabrott är brott som begås mer ofta. Allt fler ungdomar blir stoppade av polisen och visar positivt för rattfylleri. Polisen gör mer och mer tillslag mot fester där droger förekommer. Detta ser vi i MUF Lidingö som en skrämmande och häpnadsväckande ökning. Vi i MUF Lidingö vill ha ökad polisiär närvaro på ön. Detta för att kunna öka tryggheten på Lidingö och kunna hitta mer brott och hitta mer brottslingar. Vi tror detta skulle resultera i en minskad brottslighet. Det ser vi som ett måste för att Lidingö ska fortsätta vara hälsans ö och för oss frihetens ö. Vi unga ska inte behöva vara rädda för att gå och handla eller träffa kompisar. Detta är en frihetsfråga för oss unga. Man ska inte behöva vara rädd och det är därför otroligt viktigt, inte bara för de unga utan för allihopa på Lidingö och för förtroendet på rättsstaten. Det är otroligt viktigt att kriminella frihetsberövas och kommer bort från gatorna för att få ett säkrare och tryggare samhälle.

Utöver det krävs även extra kameror och mer övervakning för att kunna hitta och upptäcka kriminella och för att kunna lösa brott. Lidingömoderaterna har drivit frågan om kameraövervakning i Högsätra och Larsberg. Men vi i MUF Lidingö vill göra mer. Vi vill utöka platserna för övervakning i dessa områden. Kameraövervakning kan hjälpa polisen lösa fler brott. Många Lidingöbor är rädda för att kamerorna ska inskränka på deras privatliv, men så är ej fallet. Kamerorna används för att hjälpa polisen att klara upp brott, kunna hitta bevismaterial för människors trygghet och även fungera förebyggande för brott. Det finns flertalet exempel på allvarliga brott som polisen hade haft stor hjälp att lösa om kameror hade funnits på plats. Det är viktigt att man får bort kriminella från gatan för att få ett säkrare Lidingö. Det är därför så viktigt för oss unga och för friheten för alla människor att brott ska kunna lösas och att vi inte ska behöva vara rädda. Vissa individer ska inte begränsa en stor mängd andra människor.

Det är dags att se till att Lidingö blir tryggare och att unga och Lidingös invånare inte ska behöva vara rädda för att gå ut på gatorna. Det är dags att göra Lidingö tryggare.

MUF Lidingös Styrelse
Wilhelm Söderqvist, Ledamot
John Brolin, Ledamot 
Philip Hallberg, Ordförande
Philip Maras, Vice Ordförande 
Louisa Azizi, Andra Vice Ordförande
Nathan Glückman, Ledamot 
Amir Ali Ahmad, Ledamot 
Eric Ferrari Lundqvist, Ledamot 

Källa: BRÅ

Kommentarer

 1. Hej,
  Det stämmer att antalet personrån ökade under 2019 jmf med 2018. Det är en oroande utveckling som polisen tillsammans med staden och andra aktörer arbetar för att bryta.

  Att brottsligheten stadigt ökar på Lidingö är dock en sanning med modifikation. Inbrott i bostad sjönk tex med 10% 2019 jmf med 2018. Att trafik- och narkotikabrott ökar är en konsekvens av att polisen har högre närvaro på Lidingö och arbetar riktat mot dessa typer av brott.

  Anmälningarna om våld i nära relation, där samtliga våldtäkter ingick, har dock ökat. Vilket sannolikt är effekten av ett bra arbete utav stadens samordnare för våld i nära och kvinnojouren Kerstin. Det gör att fler kvinnor vågar och orkar anmäla det de utsatts för och det är bra.

  Vi behöver fler poliser i samhället men varken det eller kameror är hela lösningen på de problem vi ser idag. Viktiga delar ligger i den sociala brottspreventionen men också insatser mot brottsobjekt/offer och förövare är avgörande för att förhindra att brott uppstår. Inte sällan är dessa förövare yngre än 15 år.

  Jag ser fram emot en inbjudan så vi kan diskutera problem, orsaker och åtgärder vidare på ett mer nyanserat sätt.

  Pontus Oscarsson
  Kommunpolis

 2. Statistik är ett trubbigt instrument för att mäta trygghet. Vi får inte längre någon detaljerad uppdatering varje vecka som det var under Fredrik Walléns tid.Paradoxen var att det skapade bara mera otrygghet. Nu har vi fått sådan uppdatering beträffande ungdomsrånen och då skapar det otrygghet trots att nivån på Lidingö är väldigt, väldigt låg. Problemet är att vi inte har någon områdespolis och då kommer man inte åt ungdomsproblemen.

  Statistik på trafik och narkotika är verkligen ingen mätare på reell brottslighet.Det handlar om ren uppvisning och utbildning av nya poliser. I kväll tar SVT1 i Veckans Brott upp ligabrottsligheten från främst Litauen som drabbar hela Europa men i hög grad Lidingö. Vi har haft bildelsstölder och flera premiumbilar som stulits på Lidingö den senaste tiden och vad jag vet har ingen återfunnits. Vi har bostadsinbrott som uppenbarligen begås av ungdomar i 20-årsåldern men det låtsas polisen inte om utan hänvisar till kraftigt sjunkande brottsstatistik !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *