Coronasäkra möten i fullmäktige

Kommunfullmäktige i Lidingö. Foto: Lidingösidan 2018
Stad & Politik18 januari 2021 kl 05.321

Är besluten från Lidingö kommunfullmäktiges möte i december giltiga? Måste alla kunna se varandra samtidigt på ett digitalt fullmäktigemöte?

Frågan har uppkommit sedan ett digitalt fullmäktigemöte i Luleå har överklagats till Förvaltningsrätten. Orsaken skulle vara att mötet inte levde upp till kommunallagens krav på att alla ska kunna se varandra.

– På Lidingö har vi använt oss av en frivillig överenskommelse mellan partierna som bygger på att minska antalet ledamöter i fullmäktigesalen, säger Per Franzén, fullmäktiges sekreterare, som menar att man följt kraven på giltighet.

När pandemin slog till i början av förra året uppstod frågan om hur fullmäktige skulle kunna samlas på ett coronasäkert sätt. På Lidingö enades partierna om att ha en gemensam partiöverenskommelse om att minska antalet ledamöter till 35 personer. För att ändå kunna bibehålla maktbalansen räknade staden fram hur många ledamöter som varje parti fick ha närvarande. Ledamöterna har sedan kunnat välja om de vill delta digitalt eller på plats.

– Alla ledamöter som ska delta i måste anmälas i förväg och alla får en länk med en personlig login, säger Per Franzén. De anmälda ledamöterna har sedan kunna välja om de vill vara i salen eller delta digitalt.

– Skulle det hända något tekniskt så att bilden försvinner, då får man stoppa mötet, säger Per Franzén.

I den frivilliga överenskommelsen står att de ersättare som inte behövs för att tjänstgöra inte heller ska närvara i salen. Fullmäktiges ordförande kan besluta att ställa in ett sammanträde som det bara är några få ärenden.

Att frågan kommit upp beror på att enligt kommunallagen ska alla ledamöter kunna både se och höra varandra. I Luleås fall har deltagarna kunnat se presidiet men inte alla ledamöter samtidigt.

Niklas Witt, ordförande i Sveriges kommunaljuridiska förening, är inte förvånad över att frågan nu kommit upp.

– Det var väntat att någon skulle överklaga ett digitalt sammanträde i någon kommun eller region. Det är bra att få det här prövat. Det har inte funnits någon praxis på det här området sedan de ändrade lagen och gav möjlighet till digitala sammanträden, säger Niklas Witt, ordförande i Sveriges kommunaljuridiska förening, till Dagens Samhälle.

Förvaltningsrätten väntas komma med sitt utslag i slutet av januari. På Lidingö äger nästa fullmäktigesammanträde rum i februari. Decembermötet drabbades av en del tekniskt strul i början som förhoppningsvis löst sig till februarimötet. Den frivilliga överenskommelsen gällde till sista december 2020.

Varje kommuninvånare har möjlighet att laglighetspröva kommunala beslut. Man har tre veckor på sig efter att det justerade protokollet anslagits på stadens anslagstavla. Decembermötets protokoll anslogs den 22 december 2020.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *