Coronapandemin präglar omsorgen också under 2021

Birgitta Sköld (LP) Foto: Therese Andersson
Stad & Politik20 oktober 2020 kl 06.30

Omsorgs- och socialnämndens prioriteringar under 2021 kommer ligga på att hantera den fortsatta Coronapandemin. Under 2020 har en omsorgsskuld byggts upp i form av att många Lidingöbor väljer att avvakta med att begära omsorgsinsatser med hänsyn till Coronapandemin. Denna skuld kommer behöva hanteras under 2021 samtidigt som staden gör flera andra insatser för att säkerställa en god kvalitet inom omsorgen även i framtiden.

Under 2020 har antalet som begärt omsorgsinsatser minskat kraftigt. Det gäller såväl begäran om hemtjänst som att få en plats på ett vård- och omsorgsboende. Därför förbereder sig Omsorgs- och socialförvaltningen nu för att antalet som begär insatser kommer öka under 2021.

– Lidingö stads anställda i omsorgen har gjort ett fantastiskt arbete under 2020 för att hantera Coronapandemin och tillhandahålla god kvalitet till Lidingöborna. Vi har sett en minskning av antalet Lidingöbor som begär omsorgsinsatser från staden och därför tyder det på att det just nu byggs upp en omsorgsskuld. Därför lägger vi just nu mycket tid på att förbereda verksamheten för det framtida ökade trycket och säkerställa en god omsorg till alla Lidingöbor, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.

Det görs flera insatser just nu inom Omsorgs- och socialförvaltningen för att säkerställa en god kvalitet inom omsorgen även i framtiden. Det innefattar bland annat stärkt anhörigstöd, ett projekt för att minska den upplevda ensamheten samt en satsning på förebyggande omsorg. Samarbetet med näringslivet på Lidingö och fortsatt samverkan med bland annat arbetsförmedlingen kommer vara prioriterat för att förhoppningsvis fler ska komma i arbete. Även det funktionshinderpolitiska programmet som ska tas fram blir ett viktigt redskap för att kunna säkerställa en ännu bättre styrning för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för alla.

– Många anhöriga har dragit ett tungt lass nu under Coronapandemin och därför är det viktigt att stärka anhörigstödet. Den upplevda ensamheten både bland unga och gamla med psykiska problem som följd är ett annat område som inte får glömmas bort. Kan vi genom förebyggande omsorg säkerställa att fler är friska längre, så är det en stor vinst både för samhället och för den enskilda individen. Dessutom fortsätter vi arbetet med att fler ska komma i arbete och tar fram ett funktionshinderpolitiskt program för bättre tillgänglighet, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *