Coronaläge på Lidingö vecka 30

Foto: Pixabay
Lidingö6 augusti 2021 kl 05.05

56 nya konstaterade fall per 100 000 invånare av covid-19, eller 27 totalt, rapporterades in under vecka 30. Detta är 0,8 gånger så många nya fall vid jämförelse av förra veckans fall. Lidingö kommun har under de tre senaste veckorna sammanlagt haft 162 konstaterade fall per 100 000 invånare. 

Det sammanlagda antalet konstaterade fall på Lidingö de senaste fem veckorna. De stora siffrorna visar antalet fall per 100 000 invånare och siffrorna inom parentes är de verkliga antalen. Siffrorna i de färgade ringarna visar ökning eller minskning från föregående vecka. Längst ner summering av de tre senaste veckornas fall. Källa: Svt Nyheter

Fram till den 1 augusti 2021 har totalt 99 dödsfall inrapporterats på Lidingö. Nedan syns hur dödsfallen fördelar sig mellan de som inte har stöd, de med hemtjänst och de som bort i särskilda boenden. 

Dödsfallen bland de som bor på särskilda boenden står för cirka hälften av det totala antalet. Källa: SVT Nyheter

På Lidingö har 81,9% av invånarna fått sin första spruta mot covid-19 och andelen färdigvaccinerade är 57,8 %. Vaccineringsgraden är fortsatt högre på Lidingö än snittet i Region Stockholm där 75,4% av invånarna har påbörjat vaccinering, och skiljer sig med +6,5 procentenheter. 

Källa: SVT Nyheter

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *