Corona slår hårt mot jämställdhet

Debatt8 mars 2021 kl 04.52

Att leva som en fri individ, utan tvång och förtryck är en grundläggande rättighet. Trots det vägras många kvinnor den rätten. I spåren av pandemin utsätts kvinnor för ökat våld och försämrade livsvillkor.

FN-målen för jämställdhet
Den internationella kvinnodagen 8 mars instiftades 1977 av FN för att uppmärksamma kampen för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Efter ett år med pandemin känns det viktigare än någonsin.

Agenda 2030 för global hållbar utveckling lanserades 2015 där ett av målen är jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter juridiskt, socialt och ekonomiskt. Sustainable Development Report 2020 visar att pandemin utgör ett allvarligt hot mot uppfyllandet av målen för jämställdhet.

Kvinnor drabbas extra hårt
Människorättsorganisationer samt tjej- och kvinnojourer rapporterar om ett kraftigt ökat och mer frekvent våld mot kvinnor under pandemin. I isolering bakom stängda dörrar ökar risken att kvinnor utsätts för mäns våld. Våldet riskerar att bli grövre och mer frekvent. Hemmakontoret blir en plats för fysiskt och sexuellt våld. Majoriteten av det oavlönade arbetet i hemmet utförs fortfarande av kvinnor och ökar när barn och vuxna tillbringar mer tid hemma.  Kvinnor står också i frontlinjen när det gäller att bekämpa coronaviruset. Den största yrkesverksamma gruppen inom hälsa och omsorg utgörs av kvinnor. Enligt Socialstyrelsen utförs till exempel sjuksköterskeyrket till 88 procent av kvinnliga anställda. Kvinnodominerade yrken är ofta lågavlönade, oavsett belastning och risker.

Stoppa kränkning av kvinnors rättigheter
Det är dags att sätta stopp för den tolerans som råder när kvinnors grundläggande rättigheter kränks. Alla har rätten att leva som fria individer utan våld, tvång och förtryck.

Vi har en skyldighet att stå upp för allas lika värde. Jämställdhet handlar om att ta ansvar för attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkor inom samhällets alla områden.

Under pandemin behöver vi fokusera på att bygga ett mer jämställt Lidingö framåt –  för mäns och kvinnors skull.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

www.kvinnojourenkerstinlidingo.se

Ingegerd Smedensjö
Ordförande, Kvinnojouren Kerstin Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *