Centrumförslaget går inte ihop

Stad & Politik18 februari 2020 kl 07.28

Vid måndagens kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) på en interpellation och enkel fråga om utvecklingen i centrum. Slutsatsen är att det förslag som centrumägaren Grosvenor presenterade förra sommaren inte kommer att bära sig, allt beroende på hur handeln har utvecklats. Nytt förslag är att vänta från ägarna.

Ett samfällt nej till en skola i de tomma bibliotekslokalerna i centrum. Så långt var samtliga partier ense vid fullmäktigedebatten. Men vad som i övrigt ska hända i centrum fanns det olika uppfattningar om. För att få ekonomi på det hela så är antalet bostäder av väsentlig betydelse för att projektet ska hålla.

– Det går inte att bygga en enstaka villa i närheten och så några stora, dyra bostadsrätter. Det är inte en tillräckligt bra affärsplan om ni ska attrahera investerare att satsa pengar i. Jag tror det är därför ni hamnat snett i diskussionerna med centrumägaren, sa Daniel Larson (S). Det är inte sånt som marknaden efterfrågar.

– Det är spännande att höra vad en socialdemokrat tror att marknaden vill ha. Jag tror jag vet mer om marknaden än vad socialdemokraterna gör, sa Daniel Källenfors (M).

Niclas Svensson (S) undrade om det var någon slags exklusivitet för moderaterna att kunna marknaden och dess villkor.
– Det köper jag inte alls, replikerade han på Källenfors inlägg.

När Birgitta Sköld (LP) berättade om sitt möte med en erfaren centrumutvecklare handlade diskussionen om den snabba utvecklingen av handeln.

– Han gratulerade Lidingö och tyckte vi hade tur som hade tagit det lite lugnt. Det händer så mycket inom handeln som står inför en stor omställningsprocess. E-handelsföretaget Amazon är på väg in i Sverige på allvar. Förändringarna sker oerhört snabbt och vad innebär det för våra handelsytor? Det är viktigt att vi får ett flöde till centrum med många människor. Idag kommer det tydligen 1 200 personer färre varje dag, sa hon.

I det ursprungliga förslaget från centrumägaren fanns två stora mataffärer. Dessa tycks nu inte längre vara aktuella; endast en kvarstår.

– Nu kommer den stora handelskrisen som väntat och vi hinner nu reagera och agera på ett bra sätt. Det värsta vi kan ha är ett centrum med tomma ytor, sa Daniel Källenfors.

Fredrik Vinstock (M) påminde om att Lidingö idag har cirka 45 000 invånare.
– Vi vill göra ett småskaligt centrum som passar för dessa 45 000 Lidingöbor, menade han.

I sitt interpellationssvar skriver Daniel Källenfors (M) också att man från stadens sida varit tydliga med att Lidingöborna uppskattar sitt småskaliga centrum. ”Men vi förväntar oss också att få marknadsmässigt betalt för eventuella försäljningar av mark”, skriver han.

Slutsatsen är att staden i nuläget egentligen inte kan göra särskilt mycket annat än att vänta på att centrumägaren kommer tillbaka med ett nytt förslag för Lidingö centrum.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *