Centerpartiet vill förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre

Stad & Politik20 november 2019 kl 08.02

Centerpartiet är kritiska mot majoritetens nedskärningar i budgeten, skriver man i ett pressmeddelande, och fortsätter: Över hälften av äldre som har hemtjänst besväras av ensamhet. Ensamhet ökar risken för psykisk ohälsa och depression. Majoriteten skär ned på många av de områden som är viktiga för att förebygga ofrivillig ensamhet. Centerpartiet motsätter sig detta, och tillför istället resurser till äldreomsorgen för att de ska kunna förstärka sitt arbete med att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre.

I Centerpartiets budget pekar man på att ensamhet bland äldre blir ett vanligare och vanligare förekommande fenomen bland våra äldre idag. Det krävs insatser från staden för att förhindra att andelen ökar. Centerpartiet ser problemet, och gör flera satsningar i sin budget, både på lång och kort sikt. Kajsa Kronlund (C), ledamot omsorgs- och socialnämnden, kommenterar: ”Konkret innebär det här att man inom äldreomsorgen slipper neddragningar som den nolluppräkning som majoriteten föreslår till nästa år. Vi föreslår penguppräkning på 1,5 procent för att verksamheterna redan 2020 ska kunna förstärka sina insatser att motverka ofrivillig ensamhet exempelvis genom att personalen får mer tid för de äldre eller extra sociala insatser och aktiviteter på boendena.”

På längre sikt ser man behovet av att säkerställa att det finns sociala mötesplatser på ön och att daglig verksamhet för äldre fortsätter att utvecklas. Kajsa Kronlund fortsätter: ”Vi anser att majoritetens neddragning av daglig verksamhet för äldre är en felprioritering. De här sociala mötesplatserna fungerar som en förebyggande insats för att förbättra hälsan i denna grupp. Därför tar vi bort neddragningen på 1,4 miljoner kronor som majoriteten föreslår på daglig verksamhet för äldre.”

Utöver att behålla och utveckla de sociala mötesplatserna, satsar man också 0,5 miljoner kronor på att uppdra till omsorgs- och socialförvaltningen att ta fram åtgärdsförslag för att minska ofrivillig ensamhet. Det kan handla om att arbeta uppsökande för att involvera äldre i sociala aktiviteter och att öka samarbetet och stödet till föreningar och civilsamhället.

Centerpartiet Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *