Centerpartiet tar upp debatten om snötippning i vatten

Så här såg det ut i Brevik när man dumpat snö för några år sedan.
Debatt3 mars 2021 kl 04.392

Eftersom uppsamlade snömassor kan innehålla miljöfarliga ämnen bör Lidingö stad vara mycket försiktig med att dumpa snö i vattnet runt ön. Centerpartiet Lidingö frågar därför staden i en interpellation varför Lidingö Stad tippar snömassor i vattnet vid Larsbergs brygga fastän Lidingö har en stor uppläggningsplats i Trolldalstippen.

Enligt Miljöbalken är det förbjudet att dumpa snömassor i vatten då uppsamlad snö kan innehålla tungmetaller, oljor och vägsalter som ackumulerats på vägarna. Den dispens som Länsstyrelsen ger kommuner för snödumpning i vatten bör därför användas mycket ansvarsfullt och sparsamt. Det menar Centerpartiet Lidingö, som nu tar upp frågan om varför Lidingö Stad dumpar snömassor i vattnet vid Larsbergs brygga, fastän Lidingö har en väl tilltagen uppsamlingsplats i Trolldalstippen. Trolldalstippen har plats för stora volymer snö, är försedd med sedimentsdammar, och finns till just för att förebygga snötippning i vatten.

Fredrik Wesslund, Centerpartiet Lidingös talesperson för teknik och infrastruktur, beskriver i ett uttalande sin kritik mot Lidingö Stads snödumpning vid Larsbergs brygga:

”Det här är för mig en fråga om det moraliska ansvar vi Lidingöpolitiker har att säkra vattnet runt vår ö för exempelvis simmare, utövare av vattensport och badade familjer. Liksom att se till att miljön är hållbar för den biologiska mångfalden runt Lidingö. Tungmetaller och andra miljögifter hör inte hemma i den här visionen, och varje ansvarskännande lokalpolitiker bör därför sträva efter att snödumpningen i vatten stoppas."

Centerpartiet Lidingös interpellationen om snödumpningen i vid Larsbergs Brygga kommer debatteras under nästa kommunfullmäktigesammanträde den 29 mars 2021.


Fredrik Wesslund (C), Centerpartiet Lidingös talesperson för teknik och infrastruktur
Rebecka Öberg (C), politisk sekreterare

Kommentarer

  1. Ja, nog måste det finnas andra platser att lägga snön, det är förskräckligt att den tippas i havet, både på Lidingö och i stan. Vi ska vara mycket rädda om våra vatten och havsbottnar. Det är också brådskande att ordna med återvinning/lagring av gamla batterier.

    Iréne Borgenvik gruppledare SD Lidingö

  2. Att transportera snömassor tvärs över ön bör väl miljömässigt beaktas i jämförelse med att tippa vid närmast möjliga kaj. Då jag besökte Larsbergbryggan förr då de tippade så kom det så tätt med lastbilar att det blev kö med tomgångskörning dessutom.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *