Centern: ”Allt för få sommarjobb i staden”

Foto: Susann Thorngren
Stad & Politik24 juni 2019 kl 05.38

Lidingö skapar för få sommarjobb i år, anser Centern, enligt ett pressmeddelande. De menar att de 36 jobb som Lidingö stad erbjuder är för lite. 50 fler ungdomar skulle få sommarjobb i staden och ytterligare 20 hade kunnat vara sommarlovsentreprenörer om Centern fått bestämma.

Patrik Buddgård (C) kritiserar i en interpellation att staden erbjuder för få sommarjobb. Så här skriver han: ”2016 undersökte vi antalet sommarjobb i olika kommuner och Lidingö var redan då näst sämst i länet. I år skapar man till och med färre sommarjobb än då. Vi anser att Lidingö borde ge fler ungdomar chansen till sommarjobb och en första rad i CV:t. Vi vill även att staden ger ungdomar möjligheten att med stöd prova på att starta företag under sommaren. Det ger mervärde både till de unga som kan utvecklas när de får testa sina idéer och för staden som får mer liv på ön under sommaren.”

Centerpartiet betonar att sommarjobb är en möjlighet för unga att få arbetslivserfarenhet, att växa som individer när de får ta ansvar. Patrik Buddgård (C) frågade Birgitta Sköld (LP), ordförande omsorg- och socialnämnden, i interpellationen om hon ansåg att staden skapat tillräckligt många sommarjobb men fick inget svar på frågan i det skriftliga svaret. Buddgård välkomnar att majoriteten öppnar för sommarlovsentreprenörer men tycker inte svaret som helhet var tillfredsställande:

– Det är tydligt att majoriteten inte prioriterar arbetsmöjligheter för unga på sommaren tillräckligt. Vi skulle behöva ett styre som såg värdet med sommarjobb för våra unga.

Så här svarar Birgitta Sköld, omsorgs- och socialnämndens ordförande:
– Lidingö stad har budgeterat 300 000 kr för sommarjobb och erbjuder 36 ungdomar mellan 16–18 år sommarjobb under två veckor vardera. Sommarjobben är inom både offentlig och privat sektor exempelvis äldreomsorgen, förskolor, affärer och kaféer med flera.

På frågan om hon anser att antalet sommarjobb staden erbjuder är tillräckliga i förhållande till efterfrågan svarar hon så här:

– Lidingö stads sommarjobb är en särskild satsning som riktar sig till ungdomar i åldrarna 16–18 år. Vi ser det som viktigt att kunna erbjuda sommarjobb till denna målgrupp eftersom de annars har svårt att få andra sommarjobb som annonseras genom exempelvis Arbetsförmedlingen. Detta eftersom de oftast kräver någon form av utbildning eller att man ska ha fyllt 18 år. Lidingö stad har ett gott samarbete med det lokala näringslivet och får genom dem flera sommarjobbstillfällen. För många ungdomar är sommarjobbet en viktig första kontakt med arbetslivet som ger en inblick i vuxenvärlden med möjlighet till att tjäna egna pengar och få ta ansvar. Intresset för sommarjobben som Lidingö stad förmedlar har varit stort bland ungdomarna.

Patrik Buddgård frågar i interpellationen vad anledningarna är att staden inte ger ungdomar möjligheten till sommarslovsentreprenörskap. Birgitta Sköld svarar:

– Lärande- och kulturförvaltningen har prövat möjligheten att anordna sommarlovsentreprenörskap för gymnasieungdomar under 2019. På grund av lågt intresse genomförs inte satsningen denna sommar. Förvaltningen planerar att erbjuda ungdomar möjlighet till sommarlovsentreprenörskap på nytt inför sommaren 2020. 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *