Carl-Johan Schiller går till region Stockholm

Carl-Johan Schiller. Foto Therese Andersson
Stad & Politik18 januari 2023 kl 04.49

Carl-johan Schiller som är kristdemokraternas tidigare kommunalråd är sedan årsskiftet regionpolitiker med ansvar för primärvårdsfrågor. I den nybildade primärvårdsnämnden är Carl-Johan andre vice ordförande och därmed ledare för oppositionen i nämnden.

– Inom primärvården finns många av lösningarna på vårdens utmaningar. Med en växande och åldrande befolkning måste den nära vården byggas ut och bli mer tillgänglig. Vi kristdemokrater vill se fler vårdcentraler med bättre öppettider på kvällar och helger för att fler ska få hjälp nära hemmet i stället för att belasta länets ansträngda akutmottagningar. På så sätt får fler hjälp snabbare och de som är allra sjukast får vänta kortare tid på sjukhusen, säger Carl-Johan Schiller.

Kristdemokraterna ser positivt på att det nya regionstyret har bildat en särskild nämnd för primärvården men det är problematiskt att Vänsterpartiet ges så mycket inflytande över sjukvården i Stockholm.

Många stockholmare är knutna till en vårdcentral i privat regi och dessa behövs i vårdsystemet.

– Vi kommer lägga förslag för att fler i vår region ska ha en fast husläkare som känner patienten och där ett ömsesidigt förtroende kan byggas upp. Vårt fokus är ökad kvalitet i vården. De vårdcentraler som inte håller måttet ska förbättra sig eller stängas oavsett huvudman, men i grund och botten är valfriheten viktig för såväl kvalitet som för patientens möjlighet att påverka sin vård, fortsätter Carl-Johan Schiller.

Äldre personer har ofta ett stort behov av vård. Att säkerställa att alla äldre har en egen och fast läkarkontakt är centralt för att minska onödigt lidande, korta väntetider och öka effektiviteten inom vården.

– Vi kristdemokrater är de äldres röst i alla sammanhang. Därför kommer vi att lyfta de äldres situation och vikten av bättre kontinuitet för dem i primärvården under hela mandatperioden, avslutar Carl-Johan Schiller.

Carl-Johan Schiller behåller sin plats i Lidingös kommunfullmäktige och rollen som gruppledare för KD.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *