C vill se ett lyssnande ledarskap efter valet 2022

Debatt23 mars 2022 kl 04.34

Vi i Centerpartiet har ett kompetent lag redo att ta ansvar för kommunen efter valet 2022. Vi kan erbjuda ett lyssnande ledarskap som satsar på trygghet för alla, prioriterar barn och äldre på hälsans ö, utvecklar Lidingö med småstadskänsla samt höjer ambitionerna för en klimatsmart och grön ö med levande vatten.

Ett lyssnande ledarskap handlar om att skapa samförstånd och fler möjligheter för Lidingöborna att påverka viktiga frågor, även mellan valen. Samt att sänka kostnaden för toppolitikers arvoden och prioritera resurserna där de verkligen behövs.

Vi vill skapa trygghet för alla på ön, från minsta barnet på förskolan till äldsta Lidingöbo på äldreboendet. Vi vill säkerställa trygga och tillgängliga trafikmiljöer, satsa på fler förskolelärare, högre andel utbildad personal i hemtjänsten, förbättra stadens information om krisberedskap och prioritera förebyggande insatser. Vi vill också stärka stadens arbete emot våld i nära relationer.

Idag är Lidingö en av de sämsta kommunerna i länet på hållbarhet enligt Aktuell hållbarhet. Det vill vi ändra på. Vi vill att Lidingö ska vara klimatneutralt 2035, arbeta aktivt med hela Agenda 2030 och satsa på levande och friskt vatten på och runt hela ön. Inte minst i Kyrkviken med dagvattendammar, våtmark och aluminiumfällning för att förhindra död botten.

Vi vill att Lidingö ska vara hälsans ö på riktigt, och då satsa på ytor för spontanidrott samt fler idrottshallar som det idag råder brist på. Vi vet att Lidingös ideella föreningar skapar hälsa och gör en avgörande insats för meningsfull fritidssysselsättning. Vi vill också öka tillgängligheten till givande fritid för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

En riktig småstadskänsla kan inte skapas utan blandad bebyggelse och ett aktivt lokalt näringsliv. Vi stöttar näringslivets vision om 15-min-staden där allt ska finnas inom en resa på 15 min. Du som är ung ska också kunna hitta bostad på ön, med ett fungerande stadsdelscentrum nära dig. I utvecklingen ska vi öka tryggheten och säkra att Lidingös gröna värden bevaras.

Vi hoppas att du, liksom vi, vill se detta lyssnande ledarskap efter valet 2022.

Patrik Buddgård
Rebecka Öberg
Gabor Sebastiani
Lotta Morger
Caroline von Seth
Kajsa Kronlund
Fredrik Wesslund
Christina Wahlström
Anders Öhrström
Jacob Rothschild
Topp-10 på Centerpartiets valsedel i kommunvalet 2022

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *