C vill ha fler gymnasieplatser även på kort sikt

Stad & Politik20 december 2019 kl 06.112

På utbildningsnämndens möte under tisdagskvällen beslutades att ta fram bygglovshandlingar för utbyggnad av Hersby gymnasium. C hoppas att Christinagymnasiet kan öppna så att utbyggnaden inte behövs. Oavsett vilket saknas platser på kort sikt. Centerpartiet yrkade därför att förvaltningen skulle få i uppdrag att ta fram tillfälliga lösningar för att utöka antalet gymnasieplatser redan 2020. Detta fick tyvärr inte stöd från majoriteten.

Utbildningsnämnden beslutade att ge lärande- och kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram bygglovshandlingar för en utbyggnad av Hersby gymnasium. En utbyggnad av Hersby gymnasium skulle dock ta flera år och troligen kunna bereda plats tidigast hösten 2023. Den stora ökningen av elevkullar sker dock redan till 2022, vilket gjorde att Centerpartiet yrkade på ett tillägg att förvaltningen även skulle utreda möjligheter att på kort sikt bereda fler gymnasieplatser på Hersby gymnasium. På så sätt kan man ge plats åt elevkullarna som ansöker om gymnasium 2020 och fram till att antingen Christinagymnasiet öppnar alternativt en utbyggnad av Hersby gymnasium är genomförd.

Yrkandet fick dessvärre inte stöd av majoriteten. Patrik Buddgård, gruppledare säger:
”Det innebär att det inte blir några fler gymnasieplatser på kort sikt till 2020 trots behovet för Lidingös unga. Nödlösning med en utbyggnad i Hersby är inte någon bra lösning och skulle dessutom troligen inte bli klar förrän omkring 2023-2024. Det är problematiskt då den stora ökningen av elever sker redan till 2022.
Vi hoppas att Christinagymnasiet får tillstånd och möjlighet att öppna 2021 men om det inte går är risken stor att staden står utan platser för stadens gymnasieungdomar.” ”Ett till gymnasium skulle skapa konkurrens på ön. Istället för en gigantisk kommunal skola skulle fler gymnasieskolor kunna sporra varandra och göra Lidingös gymnasiemarknad mer attraktiv för eleverna. Christinagymnasiet söker nu intresseanmälningar för att visa skolinspektionen att underlag finns. Jag vill uppmana föräldrar till barn som är på väg in i gymnasieålder att göra intresseanmälan till Christinagymnasiet.”

Patrik Buddgård (c)

Kommentarer

 1. Ännu en gång så gör Centern ett utspel vars enda syfte att skapa oro kring gymnasiefrågan. Trots detta är det glädjande att Centern istället för att fortsätta att motarbeta en lösning kring Hersby nu faktiskt ställt sig bakom Majoritetens förslag att ta fram bygghandlingar för en utbyggnad av skolan, och röstade för detta på Utbildningsnämndens senaste möte.

  Det är dock hög tid att denna debatt fylls med fakta, för när jag pratar med Lidingöbor så är det rätt tydligt att de flesta inte känner till att bara ca fyra av tio av Lidingöungdomar i första hand söker gymnasieskola på ön!

  Lidingö ingår sedan många år tillbaka i Storstockholms gymnasiesamarbete, som ger möjlighet för elever från Lidingö att söka in i hela regionen. Hade vi inte det, utan haft ett lokalt eget gymnasieområde, så hade Lidingö fått skapa ett antal nya linjer för väldigt små grupper – t ex ett eget fordons- eller livsmedelstekniskt gymnasiprogram för ett fåtal elever – samtidigt som våra elever troligen inte kunnat komma in på skolor i Stockholms stad. Valfriheten är viktig för oss moderater och den styrande majoriteten – och jag kan inte heller säga att det verkar finnas ett enda parti som aktivt vill bryta Lidingö ur det samarbetet!

  Vid senaste antagningen då 687 ungdomar sökte, så hade 42% av alla lidingöungdomar i första hand önskat plats på Hersby, och resterande 58% önskade en annan skola i Stockholmsregionen. Detta går upp och ned, och har de sista åren pendlat mellan 39%-46% – men mer än hälften av alla gymnasieungdomar väljer alltså hellre att läsa på andra skolor än på Lidingö!

  Glädjande nog ökar nu meritvärdet – avgångsbetygen – för ungdomar som gått ut grundskolan på Lidingö, vilket vi i den styrande majoriteten är stolta över. Vårt mål är att ha Sveriges bästa skolor. Följden blir att allt fler får sitt förstahandsval när de söker sig vidare!

  Paradoxalt nog så gör det dock det ännu svårare att planera för exakt hur många gymnasieplatser vi behöver ha på ön, när man försöker anpassa både efter årskullarnas storlek och söktrycket. Dessutom svänger det år för år mellan linjerna – under en period har Naturprogrammet varit väldigt populärt, och just nu Ekonomiprogrammen, med antagningsbetyg som därför gått ned respektive upp. Nu ökar antalet personer i årskullarna i hela regionen under några år, samtidigt som vi alltså har ett lägre tryck av förstahandssökande än för några år sedan. Se t.ex. https://mitti.se/debatt/hersby-sveriges-gymnasium/?omrade=lidingo så framgår det att det rörde sig i reda tal om 62 personer som inte fick sitt förstahandsval. Av dessa kom sedan majoriteten in på sitt andrahandsval, samtidigt som Gärdesskolan i Stockholm hade platser över.

  Detta vågspel med platser och söktryck skall pareras från Lärande- och kulturförvaltningen och ytterst vi ansvariga politiker.

  Vi i majoriteten vill naturligtvis motverka platsbristen genom att försöka anpassa så att vi har kapacitet som motsvarar söktrycket. När gymnasiesamarbetet i Stockholms län började ville så många ungdomar hellre läsa i Stockholm än på ön, att båda gymnasieskolorna hamnade på halvfart, med dålig ekonomi som följd. Då lades Gångsätra gymnasium ned och slogs ihop med Hersby. Jag var inte med på den tiden i politiken, men när jag lyssnar på vad som sägs så verkar det ha varit ett logiskt beslut. Kostnaden för att driva en halvtom skola slår stenhårt mot den totala budgeten annars, och hade lett till mindre resurser i alla skolor. Det kan rimligen ingen seriös politiker ställa sig bakom!

  Just nu pågår flera olika utredningar hur vi löser det skiftande söktrycket. Christinaskolan, som är en friskola och inte styrs av oss politiker, såg ut att vara ett bra alternativ för att skapa 300 nya platser på ön. Tyvärr fick de avslag i Skolinspektionen och har nu sökt på nytt till 2021, så vi vet ännu inte när eller om de kan starta – men där har alltså vi från politiskt håll ingen direkt kontroll över processen eftersom de inte är en kommunal skola.

  Spontant så vore det bra om Christinaskolan fick tillstånd med tanke på att antalet ungdomar i gymnasieålder enligt prognosen förväntas öka kommande år – men vi kan heller inte veta hur många av dessa ungdomar som verkligen vill stanna på Lidingö. Parallellt med CS så är nu alltså ett planärende på gång för Hersby, men det kan också finnas möjligheter att utöka antalet elever på t.ex. Stillerska gymnasiet och hos andra aktörer i närmområdet.

  Att förvaltningen redan på så kort sikt som till hösten 2020 skulle skapa ett antal nya satelitplatser utanför Hersby såsom Centern yrkat på, uppfattar vi i Majoriteten som ett försök att plocka billiga politiska poäng utan att bidra till en långsiktig lösning. Det är lätt att säga att det ”bara” är att tömma andra lokaler och fylla dem med nya lärare – men detta arbete måste bedrivas långsiktigt och med varsamhet för att inte dra på kommunen stora utgifter som snabbt kan visa sig onödiga. Majoriteten fortsätter att arbeta för en seriös och långsiktig lösning på problemet.

  Carl Östring (m)
  Vice ordförande i Utbildningsnämnden

 2. Tack Carl för en bra beskrivning av hur majoriteten resonerar gällande gymnasieplatser.
  .
  Amelie Tarschys Ingre (L)
  Ordförande Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *