C vill ge mer pengar till skola och omsorg

Stad & Politik13 november 2019 kl 06.15

Centerpartiet satsar 35 miljoner mer på barn och äldre i sitt budgetförslag än majoritetspartierna. Istället för att spara på skola och omsorg för att sänka skatten satsar Centerpartiet på mindre barngrupper i förskolan, förbättrad psykisk hälsa i skolan och på insatser emot ofrivillig ensamhet hos äldre. Budgetförslagen visar tydlig skillnad i inriktning där majoriteten ideologiskt ska sänka skatten oavsett konsekvenser medan Centerpartiets fokus ligger på hur politiken bäst kan förbättra för öns barn och äldre.

Centerpartiet instämmer i den kritik emot fryst skolpeng som framförts av 20 fristående förskolor och en grundskola. Beslutet innebär att skolorna måste minska på personalen och/eller öka barngruppernas storlek vilket går ut över kvaliteten för barn och lärare på Lidingö. Centerpartiets satsar 22 mnkr mer än majoriteten på skolan med höjning av peng till förskolan på två procent och till grundskolan på 1,5 procent.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:
”Majoritetspartierna borde lyssna på förskolorna och se vilka negativa konsekvenser deras politik har för våra barn och unga. Vi vill ju minska barngruppernas storlek – inte göra dem större. Vi vill ju höja andelen utbildad personal i skolan – inte minska den. Moderaternas skattesänkning till varje pris skadar kvalitén i förskola och skola.”

Även inom omsorgen föreslår majoriteten fryst peng till äldreboende och hemtjänst samt besparingar inom daglig verksamhet för äldre. Centerpartiet föreslår uppräkningar på 1,5 procent och vill inte alls spara på daglig verksamhet för äldre.

Patrik Buddgård fortsätter:
”Lidingö har redan nu landets sjunde lägsta skatt. Att då spara på daglig verksamhet för äldre för att sänka skatten ytterligare är inte försvarbart. Vi vill prioritera arbetet emot ofrivillig ensamhet hos äldre, då spelar daglig verksamhet en viktig roll. Med uppräkningen till äldreomsorgen kan verksamheterna också prioritera sociala aktiviteter och personal som har tid för de äldre.”

Centerpartiets budgetförslag innebär förutom satsningar på barn och äldre även förstärkningar i stadens stadsbyggnads- och miljöarbete, liksom prioritering av utvecklingen av idrottscampus i Högsätra. Inför en kommande lågkonjunktur tar Centerpartiet även ekonomiskt ansvar och förbättrar stadens resultat med 16 mnkr genom att ej sänka skatten med 30 öre som majoriteten föreslår i sin budget. Det gör att utdelningen från tomtbolaget kan halveras och att staden står betydligt starkare rustat inför lågkonjunktur och kommande stora investeringsbehov med behov av bland annat nya idrottshallar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *