C vill förstärka kommunens företagsservice

Debatt2 mars 2021 kl 04.53

För oss i Centerpartiet Lidingö är öns näringsliv en grundbult för en trivsam kommun med småstadskänsla. Att kunna gå till restaurangen på hörnet eller sin lokala handlare med kunskap och god service är av stort värde som Lidingö som kommun ska uppmuntra och underlätta. Det är genom ett näringsliv som utvecklas som Lidingö kan förbättras och som våra gemensamma skatteintäkter till skola och omsorg kan växa.

I Näringslivets regelnämnds granskning av kommunerna framkommer tyvärr brister för Lidingö med långa handläggningstider, att Lidingö saknar servicegaranti samt att kommunen fakturerar i förväg. Vi har lagt en motion i fullmäktige för att staden ska åtgärda det.

En servicegaranti innebär att staden åtar sig att fatta beslut inom en viss tid efter ansökan. Det är viktigt dels för planeringsmöjlighet för företagen, dels för att minska handläggningstiderna. Det är dags att Lidingö beslutar om en garanti.

På serveringstillstånd har Lidingö en handläggning på åtta veckor 2020 jämfört med snittet i länet på 6,6 veckor. De bästa kommunerna har en vecka (Stockholm) och tre veckor (Österåker). Gällande bygglov är Lidingö sämst i länet av de som svarat. Ett normalt bygglovsärende på Lidingö har åtta veckors handläggning medan snittet i länet är på 3,7 veckor.

Förutom minskad handläggningstid och servicegaranti vill Centerpartiet att staden börjar med efterdebitering av faktiskt arbete när det gäller kontrollavgifter, till exempel gällande livsmedel. Det är orimligt att staden tar betalt i förväg utifrån schabloner oavsett vilket arbete som läggs ner. Vilket företag skulle kunna fakturera på det sättet?

Vi som skrivit motionen hoppas den kan bidra till att företagsklimatet kan förbättras ytterligare på Lidingö!

Tor von Sydow (C)
Patrik Buddgård (C)
Rebecka Öberg (C)
Fredrik Wesslund (C)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *