C: Ta inte bort signalövervakade övergångsställen!

Debatt11 februari 2022 kl 05.128
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Fredrik Wesslund (C), talesperson trafikfrågor
Anders Öhrström (C), ledamot teknik- och fastighetsnämnden
Markku Reinikainen (C), ersättare teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Nu är Centern inte korrekta i sin beskrivning av vad som sades på nämnden. Hela sträckan längs med Christinaskolan och gångsätrabadet utreds för att skapa en mer småskalig och grön känsla som också är säkrare för fotgängare. ETT av förslagen är att ta bort trafikljusen och istället göra ett upphöjt övergångsställe. Nu ska vi ha dialog med de boende, skolan och föreningar för att höra efter vad de tycker. Om det inte finns stöd för en viss åtgärd kommer det heller inte att genomföras.

  Från majoriteten sida vill vi skapa tryggare, ljusare och trevligare trafikmiljöer. Tyvärr kan vi konstatera att Centern har kastat ut all ambition till samförstånd och samarbete genom
  Fönstret redan innan valåret 2022 började.

  Carl-Johan Schiller KD)
  Ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

  1. Samtliga övergångsställen längs Läroverksvägen är fullständigt felaktigt belysta under den mörka delen av dygnet. Det är svårt att se fotgängare på väg att korsa gatan då gatubelysningsstolparna sitter långt i från övergångsställena så att svarta skuggor bildas just där barn och vuxna står och väntar på att gå över. Lamporna är också alldeles för svaga för att det skall bli trafiksäkert. Jag förstår inte varför det ser ut så när vem som helst med sunt förnuft förstår att det är helt fel.

  1. Hej Robin!
   Tack för Din fråga!

   Ja, faktiskt!

   ”Fotgängare som korsar gatan på övergångsställe löper större risk än fotgängare som korsar i andra punkter. Den troligaste förklaringen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet: fotgängarna känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt gör”.

   Så skriver trafikforskaren Lars Ekman i sin banbrytande studie ”Fotgängares situation vid övergångs¬ställe – en litteraturstudie” (Lunds Tekniska Högskola, 1997).

   Han har analyserat olycksrisken. Hans slutsats är att fotgängare som korsar gatan på ett övergångsställe löper ungefär dubbelt så stor risk att skadas i en trafikolycka som de som korsar gatan på andra platser. Det inkluderade både signalreglerade och obevakade övergångsställen.

   Och Erik Nilsgart vid Malmö Stads Gatukontor har publicerat en rapport: Trafiksignalreglerade övergångsställen – ett kunskapsunderlag om förutsättningar vid planering samt dess effekter och kostnader” år 2021. I den sägs bl.a.:

   ”Trafiksignaler kan bidra till en ökad upplevd trygghet hos oskyddade trafikanter… I vissa fall kan en ökad trafiktrygghet leda till minskad trafiksäkerhet, så kallad falsk trafiksäkerhet…… Studier har visat att yngre skolbarn förlitar sig i hög grad på trafiksignalerna och går när det är grönt, detta utan att ta någon särskild hänsyn till trafiksituationen i sin helhet… En övertro hos fordonsföraren på att barn i alla lägen ska följa trafiksignalerna kan därför få allvarliga konsekvenser”.

   Folk vill ha övergångsställen. För ett antal år sedan gjordes på uppdrag av Vägverket Region Stockholm en kartläggning av efterfrågan på övergångsställen från befolkningen i Stockholmsregionen. Av alla inkomna synpunkter var det dock bara 37 % (29 av 79 svar) som efterfrågade trafiksignalreglering.

   Trafiksignaler är främst till för att reglera stora fordonsflöden i korsningar. På grund av den falska tryggheten de skapar, är de inte lämpliga för att öka trafiksäkerheten.

 2. Att obevakade övergångar är farligare än signalreglerade visas i rapporten Utformning av övergångsställen där äldre fotgängare omkommit, Vägverket konsult 2007. Där står att 83 % av dödsolyckorna skedde på obevakade övergångsställen, 17 % på ljusreglerade.

  Lars Ekman publicerade sin rapport 1997 inför beslutet att införa väjningsplikt (2000). Det han beskriver är därför obevakade (markerade) övergångsställen kontra inga övergångsställen alls. Han visade då att trafiksäkerheten för gående var oroväckande dålig, framförallt därför att ytterst få bilister sänkte hastigheten vid övergångsstället, en del till och med accelererade.
  ”Kombinationen av att bilisterna inte sänker sin hastighet och att andelen bilister som stannar för gående fortfarande är låg och att fotgängarna känner sig säkra tycker jag indikerar en farlig situation för fotgängarna.”
  Det är i det sammanhanget han använder uttrycket ”falsk trygghet”. Hans syfte är alltså inte att jämföra bevakade och obevakade övergångsställen, men i ett stapeldiagram visar han att det, särskilt för barn och äldre, är säkrare med ljussignaler än med obevakade övergångsställen.
  Liksom andra trafikforskare säger Lars Ekman idag att det enda säkra är att sänka hastigheten till 30 km/tim där fotgängare och bilister möts.

  Vägverket Region Stockholms trettio år gamla undersökning omfattade bara 142 personer. 92% ville ha förbättringar. Av dem önskade/krävde ca hälften nya övergångsställen. Något färre krävde olika förbättringar av befintliga övergångar, t ex ljussignaler (sannolikt där det inte fanns några) och bättre skyltning, belysning, längre gröntid (sannolikt på redan ljusreglerade övergångsställen). Det är alltså inte så att ljussignaler var lågprioriterade.

 3. Tack Annika för att du redogör för fakta i frågan.

  Vi förstår inte varför Lidingö ska vara pionjärer i att ta bort bevakade övergångsställen när de finns över hela världen, var är det sunda förnuftet? Vi vill inte minska tillgängligheten.

  I nämndens protokoll står följande beslutsmening angående Läroverksvägen: ”signalreglering vid övergångsställen tas bort”. Det är bra om Carl-Johan Schiller och majoriteten utifrån oppositionens påtryckningar har dialog med boende i området. Förhoppningsvis inser man då att det är bättre att ha signalreglerat övergångsställe kvar och ändrar det beslut man själva tagit i nämnd.

  Fredrik Wesslund (C) talesperson för trafikfrågor

 4. Allt beror väl på vad man gör. Schikaner i kombination med gågata och ordentlig belysning är minst lika trafiksäkert som rödljus i en betongdjungel bilsterna fortast möjligt vill passera. Ska nu Högsätra byggas ut ska man väl försöka göra något bra av Läroverksvägen och sänka hastigheten till ett minimum.

 5. Jag har sett röda stavmarkeringar på övergångsställenas mittrefuger. De skall väl inte tas bort? De är ju en trygghet för oss gångtrafikanter. Kundtjänst kunde inte lova nåt. Försökte inbilla mig att det var plogpinnar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *