C: Skydda mer värdefull natur på ön

De ljusgröna fälten visar var Centerpartiet föreslår nya natrurreservat på Lidingö.
Debatt14 januari 2020 kl 06.392

Lidingö är hälsans ö med värdefulla och vackra naturområden för både rekreation, motion och biologisk mångfald. Vi i Centerpartiet vill att det ska vara så även i framtiden. Därför har vi nu lagt en motion om att skapa fler naturreservat på ön.

Idag finns två naturreservat på Lidingö, Långängen-Elfvik naturreservat och Kappsta. Det är bra att vi har dessa, men det finns fler områden på Lidingö som har behov av att skyddas. Centerpartiet har länge arbetat för att vårda våra grönområden. 2015 presenterade vi ett förslag om utvidgade naturreservat vid Kottla Gård och söder om Kottlasjön. Majoriteten sa då att man skulle avvakta en översyn av skötselplanen av naturreservaten. Men fyra år senare har ingen översyn gjorts!

Centerpartiet tar miljöfrågan på allvar. Därför tar vi upp denna fråga igen och har lagt en motion om att utvidga Lidingös naturreservat. Förutom förslagen ovan vill vi även utöka naturreservatet vid Mölna ängar söder om Lidingöbanan. På så sätt skapar vi ett sammanhängande naturreservat från Lilla Värtan vid Mölna och området runt Kottla hela vägen till Långängen och slutligen Elfvik. Vi skulle också vilja inkludera området norr om Elfviksvägen som har värdefulla skogsområden. Det är också ett viktigt område för rekreation för Lidingöborna och har tillgång till både svamp och bär.

Sist vill vi också att den värdefulla natur med ekskog som finns i Sticklinge ska skyddas, eftersom dessa områden klassas som ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) enligt stadens grönplan. Där finns ädellövskog och ekar som ger från påtagliga till högsta naturvärden i området. Därför anser vi att det bör bli ett naturreservat.

Att ta vara på vår skog handlar inte bara om att vi även i framtiden ska kunna kalla oss för Hälsans ö. Det handlar om att skydda skog, djur och biotoper. Skogen är våra lungor som tar upp mycket av de utsläpp vi orsakar! Om vi tar hand om skogen, tar den hand om oss.

Patrik Buddgård (C)
Julian Kaijser (C)
Lilian Becker (C)

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *