C: Skolan en nyckel för trygghet

Debatt8 april 2022 kl 04.21

”Det absolut viktigaste vi kan göra för att bryta utanförskap och kriminalitet bland unga är att se till att de klarar sin utbildning i skolan”. Orden kommer inte från någon politiker, utan från polisen som varje dag möter barn och unga som hamnat snett. Det är genom skolan och tillsammans med föräldrarna som nyckeln finns. 

För skolan är den plats där problem kommer upp till ytan. Lärare vet och ser vad barnen är med om. Inte sällan kan pedagogerna redan i förskolan och de lägre klasserna peka ut vilka barn som kommer få det knepigt eller riskera att må dåligt längre fram. De vet också vilka insatser som behövs, men alltför ofta saknas tiden, organisationen och resurserna. Det handlar om allt från barn som utsätts för hederskultur, kommer från familjer med missbruk, till barn som riskerar att bli hemmasittare eller hamna på glid.

Utredning efter utredning visar på problematiken med de stuprör och vattentäta skott som finns mellan bland annat skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och polis. Ibland finns det också regelverk som hindrar att resurserna kan användas där de behövs bäst. 

Det måste bli slut på detta! Vi måste bygga en smidig organisation där ledordet är samverkan, över kommungränser och över myndighetsgränser. Hindrande lagar och regelverk måste ändras och skrivas om. Vi måste också se till att rätt person med rätt kompetens kopplas in. En lärare ska vara just lärare, inte psykolog eller socialhandläggare.

På Lidingö arbetar staden under namnet ”Trygg uppväxt” med just detta, att fånga upp barnen tidigt och ge rätt stöd från början. I vårt budgetförslag ville vi ge mer resurser till detta arbete. Detta är ett långsiktigt arbete som vi vill fortsätta utveckla framåt för att varje barn ska nå sin fulla potential.

Skolan och förskolan lägger grunden i ett demokratiskt och tryggt samhälle. Det är här som varje barn, oavsett bakgrund, ska få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Anna Lasses, riksdagskandidat Centerpartiet
Lotta Morger, talesperson skolfrågor Centerpartiet Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *