(C) satsar på skola och omsorg efter majoritetens nedskärningar

Stad & Politik11 november 2020 kl 04.50

I Centerpartiets förslag till budget 2021 för Lidingö stad satsar partiet stort på skola, barn- och äldreomsorg. C menar att det verkligen behövs efter att förskolpedagoger, hemtjänstpersonal och lärare i år möttes av nolluppräkning som innebar negativa konsekvenser för verksamheterna. Centern höjer även ambitionerna i såväl miljöarbetet som för idrottens framtida förutsättningar på ön.

Skola och omsorg fick inför 2020 en nolluppräkning av peng av Lidingös politiska majoritet (M, LP, L och KD). För att kompensera för detta föreslår Centerpartiet stora satsningar inför 2021. Patrik Buddgård (C), gruppledare kommenterar:

”Majoritetens nedskärningar slog hårt mot verksamheterna i år. Förskolor blev tvungna att ta in fler barn för att få ekonomin att gå ihop, vilket innebär att pedagogerna får mindre tid för varje barn. En ordentlig uppräkning behövs därför. För oss är det viktigt att alla barn får samma förutsättningar i början av livet. Därför lägger vi mer pengar än majoriteten på den socioekonomiska pengen. Den syftar till att ge extra stöd till skolor där fler av barnen har större behov, exempelvis inte svenska som modersmål. Vidare ser vi att äldreomsorgen behöver stöd i dessa Coronatider, och tack vare satsningar från Centerpartiet i samarbete med regeringen och Liberalerna kan de få en ordentlig uppräkning på 3,3 procent.”

Miljön är viktig för Centern, som därför lägger förslag om utökade naturreservat på ön och klimatåtgärder. Majoritetens uteblivna satsningar på idrotten de senaste decennierna har byggt upp en anläggningsskuld. Buddgård fortsätter:

”Det finns inget helhetstänk i idrottsfrågorna. Vi vill att staden investerar i Högsätra idrottscampus samt tar fram en lokalförsörjnings- och investeringsplan där staden tillsammans med föreningar planerar för de behov som finns tio år framåt inom idrotten. Det tror vi är bättre än att lasta över kostnaden för att bygga hallar på föreningarna.”

I Stockholmsenkäten, som mäter ungas inställning till bland annat droger och alkohol, har nästan en av tre pojkar på Lidingö som studerar på gymnasiet provat narkotika. Detta ser Centerpartiet mycket allvarligt på. Buddgård säger:

”Drogerna måste bort från ön. Mycket bra arbete görs redan, men vi ser att mer måste göras. Därför satsar vi extra på drogförebyggande arbete, exempelvis genom att anställa fler socialsekreterare. Vi satsar också extra på att utveckla fritidsgårdarna för unga. Detta så att fler, även de som inte håller på med idrott, får en givande fritidssysselsättning.”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *