C, S och MP: Vi ger hela Lidingö chansen att tycka till om nytt miljöprogram

Debatt18 september 2020 kl 07.234

Vi tre partier vill att Lidingöbor, föreningar och näringsliv ska kunna tycka till om förslaget till nytt miljöprogram. Den politiska majoriteten vill inte skicka ut sitt förslag på remiss till mer än två föreningar. Därför så kommer vi att skicka ut till många fler för att ta emot deras synpunkter. Vi har även lagt upp miljöprogrammet på Facebook och öppnat en mejladress dit alla Lidingöbor kan skicka in sina synpunkter. Synpunkterna skickar vi till kommunen.

C, S och MP vill att Lidingö ska vara en av Sveriges mest hållbara och demokratiska kommuner. Förutsättningarna och engagemanget finns hos Lidingöborna, föreningarna och näringslivet.

– Dessvärre har Lidingö senaste åren sjunkit från plats 32 till 116 i Aktuellt Hållbarhets årliga ranking bland Sverige kommuner. Därför har vi tryckt på för att ett nytt miljöprogram ska utgå från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och involvera hela Lidingö i både framtagande och genomförande. Politiken och Lidingö stad har en möjlighet att vara en samlande och vägledande kraft för hållbarhetsarbetet, säger Patrik Buddgård (C), gruppledare.

Den politiska majoriteten har inte lyssnat på det i förslaget till nytt miljöprogram. Endast två föreningar på Lidingö ska få tycka till om programmet förutom stadens egna verksamheter, länsstyrelsen och Käppalaverket.

– Det är respektlöst mot Lidingöborna, föreningarna och näringslivet och visar prov på ett otidsenligt sätt att bedriva hållbarhetsarbete. Varje modern kommun involverar hela samhället när det utvecklas. Det är inte bara en hållbarhetsfråga utan också en demokratifråga. Lidingö behöver ett styre som på riktigt lyssnar på Lidingöborna och står för hållbarhet och demokrati, säger Daniel Larson (S), oppositionsråd.

Majoritetens förslag omfattar enbart Lidingö stads egna verksamheter, inte hela Lidingö.

– Ambitionerna är på tok för låga. Det saknas tydliga och mätbara klimatmål för att minska den globala uppvärmningen. Programmet följer inte internationella, nationella och regionala målsättningar och beslut om ett klimatneutralt Sverige och Region 2045. Det saknas också tydliga kopplingar till de nationella miljömålen och utvärderingar av det gamla miljöprogrammet och Lidingös klimatpåverkan som helhet. De enda mål som föreslås är att öka eller minska, klimatet och miljön kräver mer än så, säger Patrik Sandström (MP), gruppledare.

De tre partierna kommer att sammanställa synpunkterna de får in och skicka in till staden innan den 4 november då remisstiden går ut. De kommer också att ta hänsyn till Lidingöbornas vilja i sina egna förslag när det ska tas beslut om programmet i december.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Daniel Larson (S), oppositionsråd
Patrik Sandström (MP), gruppledare

Kommentarer

  1. Bra att oppositionen tydligt informerar om att de tänker ge pekpinnar till företag och föreningar i sitt förslag till Miljöprogram. Det visar att plakatpolitik, företagarfientlighet och social ingenjörskonst präglar deras miljö- och klimatarbete. Lidingömajoriteten vill istället styra miljö- och klimatsmart i de verksamheter som Lidingö stad styr själv över. Lidingö stad ska vara ett föredöme som uppmuntrar företag, föreningar och privatpersoner att ta sitt ansvar, utan att tvinga på dem symbolpolitik. Piska eller morot, valet är Lidingöbornas!

  2. Erik Raita (politisk sekreterare för M) hittar på påståendet som inte står i artikeln. Hur en önskan om dialog med Lidingöbor, näringsliv och föreningar på ön samt ett breddat miljöprogram kan bli pekpinnar är ett mysterium. I Uppsala där nära samarbete med näringsliv finns är det snarare företagarna som fått kommunen att skärpa sig ytterligare i miljöarbetet än tvärtom, t ex genom bättre krav i upphandling gällande minskning av fossil plast.

    Det finns en stor vilja hos företagare att vara klimat- och miljösmarta – och många har redan kommit väldigt långt. Vi vill att kommunen ska vara ett stöd till dessa och också ta in kunskap från företagen för att ytterligare stärka kommunens arbete. Hållbarhetsutmaningarna är för stora för att försöka klara ut på egen kammare – det behövs samarbete mellan alla aktörer i samhället.

  3. Tack, vilket bra initiativ!
    Öppenhet, dialog och demokrati är annars långt ifrån självklart i denna kommun.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *