C, S och MP: Majoriteten minskar valfriheten för Lidingös familjer

Debatt25 september 2020 kl 06.031

Den politiska majoriteten på Lidingö har beslutat att ta bort den öppna verksamheten på fritidsklubbarna i de kommunal grundskolorna. Det minskar valfriheten för Lidingös familjer. Barn från familjer med sämre ekonomi risker också att uteslutas då avgifterna ökar drastiskt. Vi tre partier vill istället att den öppna verksamheten ska utökas till alla grundskolor.

Fritidsverksamheten på grundskolorna är en viktigt verksamhet. Barnen kan umgås efter skoldagen, äta något, göra läxor eller delta i stimulerande aktiviteter i en trygg miljö med närvarande och engagerade pedagoger. Det är både bra för skolresultaten och är en del i det förebyggande arbetet mot utanförskap och vad det kan leda till i form av ensamhet, exkludering, droganvändning och att hamna i “fel sällskap”.

Den öppna klubbverksamheten erbjuder ett bra alternativ för familjer som inte har behov av, eller råd med, den mycket dyrare ordinarie verksamheten alla dagar i veckan och under skollov. När möjligheten tas bort är vi oroliga för att barn ska hamna utanför. Beslutet påverkar inte bara barn idag, utan tar bort möjligheten för alla Lidingös familjer i framtiden.

Som skäl anger majoriteten att det underlättar för skolans administration, att höjda avgifter ger mer pengar till verksamheten och att det blir lika för alla skolor. Vi tycker inte att det är tillräckliga argument. Det har inte gjorts någon utredning av vilka konsekvenser beslutet får för de familjer och barn som berörs, nu och i framtiden.

Kostnaderna för första barnet kommer att öka från 2100 kronor per år för den öppna verksamheten, till 11 832 kronor per år för den ordinarie. För en del familjer är det svårt att betala en sån stor höjning – även om det blir billigare för ytterligare barn. Majoriteten hänvisar dem till att ansöka om reducerad avgift.

Vi vill att den öppna fritidsverksamheten ska finnas kvar som ett alternativ med nuvarande lägre avgifter för Lidingös familjer. Staden ska ge de resurser som behövs för en bra verksamhet. Istället för att lägga ned verksamheten vill vi att den ska utvidgas till samtliga Lidingös kommunala grundskolor. Då får vi både ökad valfrihet, likvärdighet och trygghet för Lidingös familjer och barn.

Lotta Morger (C), ledamot i utbildningsnämnden
Therese Greci Larson (S), ledamot i utbildningsnämnden
Patrik Sandström (MP), ledamot i utbildningsnämnden

Kommentarer

 1. Det står naturligtvis oppositionen fritt att i sina budgetförslag utöka öppen klubb till alla grundskolor även om intresset från både skolorna och familjerna är lågt.

  På utbildningsnämndens senaste sammanträde informerade skolchefen Stefan Anderman om att intresset för öppen klubb, där barnet kan komma och gå som det vill utan att staden har ansvar och det inte erbjuds verksamhet på loven, minskar tydligt. Från 2017 till idag har intresset sjunkit rejält, från ca 100 barn till knappt 60 barn på olika 5 skolor. Idag är knappt 3 procent av Lidingös cirka 2.100 mellanstadiebarn anmälda till öppen klubb till höstterminen 2020.

  Intresset för att delta på vanlig klubbverksamhet för åk 4-6 på Lidingö är däremot mycket stort om man jämför med andra kommuner. Drygt 900 elever går på kommunal klubbverksamhet och det är en uppskattad och kvalitativ verksamhet där klubben har ansvar för barnet, verksamhet erbjuds på loven mm.

  Den administration som oppositionen hänvisar till, och som blev tydligt förklarad på nämnden, handlar naturligtvis inte om fakturor eller annat pappersarbete. Det handlar istället om säkerhet. Det har skett misstag, särskilt när verksamheterna haft vikarier, och det funnits en osäkerhet över vilka barn man ansvarar över och det fåtal som kan komma och gå som de vill. Om föräldrarna tror att barnen är på fritidsklubb och inte dyker upp så ska föräldrarna kontaktas men om barnet är inskriven på öppen verksamhet sker ingen kontakt med föräldrarna.

  När det gäller avgiften ingår den i systemet för maxtaxa för förskolan, fritids och klubb vilket innebär en procent på hushållets inkomst upp till ett tak på ca 48 000kr/mån. Om man har flera barn i verksamheterna blir avgifterna reducerade. Ekonomiskt svaga hushåll kan också få än mer reducerad avgift – dock bara för förskola, fritids och klubb. För öppen klubb har hela tiden gällt att även ekonomiskt svaga hushåll betalar full avgift.

  Lidingö har idag en kvalitativ och populär fritidsklubbsverksamhet där många barn vill gå. Det ska vi fortsätta att erbjuda men öppen verksamhet, där intresset är lågt, kommer inte att erbjudas från vårterminen 2021.

  Amelie Tarschys Ingre (L)
  Ordförande Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *