(C, S och MP): Lyssna på Lidingöborna – på riktigt

Debatt8 juni 2020 kl 06.13

Lidingöborna ska kunna påverka politiken mellan valen. Vi vill utveckla nya former av dialog som saknas idag. Majoriteten (M, Lp, L, Kd) säger att de vill lyssna på Lidingöborna, men stoppar våra förslag om breda dialoger inför viktiga beslut. Toppstyrning och utnyttjande av stadens resurser för att föra ut egen politik har ökat sedan valet.

Vi tre partier har väckt ett ärende om hur majoriteten använder stadens resurser för egna ändamål. Det är fel att ersättningar till kommunalråd, mediaträning av majoritetspolitiker, resor och möten är dolt i stadsledningskontorets budget. De borde synas öppet och vara resultat av en överenskommelse mellan partierna. Särskilt med tanke på hur majoriteten hanterade sina arvoden efter valet. 

Vi är kritiska till att majoritetspartierna använder kommunens resurser för att marknadsföra sin politik genom stadens kommunikationskanaler. Hur ska Lidingöborna kunna se skillnad på arbetet som stadens tjänstemän gör och politisk propaganda? När Lidingö stad bjuder in till medborgarforum representeras staden enbart av majoritetspolitiker. Företrädare för oppositionen ska självklart vara med, även skattebetalare som röstat på dessa partier bekostar mötena. ​Annars bör majoritetens partier själva stå för kostnaden.

I svaret på våra frågor sägs: “Ingen i oppositionen hindras på något sätt att delta på medborgarforumen. De har precis samma förutsättningar som alla andra Lidingöbor.”

Synsättet f​örminskar betydelsen av Lidingöbornas rösträtt, demokratiska val och beslutsprocesser. O​ppositionen är del av kommunens ledning genom platser i nämnder och styrelser. Allmänheten ska kunna kräva ansvar av hur oppositionen agerar utifrån förtroendet väljarna gett i allmänna val.

Politiska spelregler och förutsättningar ska vara tydliga och transparenta gentemot väljarna. Vi tre partier vill utveckla den politiska öppenheten och den demokratiska dialogen mellan valen. Vi kommer att hålla frågan levande fram till nästa val, då Lidingöborna ska säga sitt.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Patrik Buddgård (C), gruppledare
Daniel Larson (S), gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *