C: Oro för neddragning inom äldreomsorgen

Debatt23 augusti 2019 kl 14.471

Före sommaren publicerades ett debattinlägg på Lidingö Nyheter (20/6) om kraftig neddragning av rehabpersonal inom äldreomsorgen, vilket oroar Centerpartiet.

Neddragningen av fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arbetsterapeuter rapporteras beröra stadens särskilda boenden för äldre, korttidsboenden och servicehus. Arbetskraften minskas från 8,5 årsarbetare till 4,5. De anställda själva uppger till lokalmedia att de är oroade över att detta kommer att drabba de äldre då personalen tvingas hårdprioritera, vilket kommer att leda till färre rehabiliteringsinsatser.  

Sämre tillgång på rehabpersonal riskerar att få konsekvenser i form av immobilisering, trycksår, fall och frakturer hos de äldre. I förlängningen kan detta också drabba staden ekonomiskt, eftersom vårdtyngden ökar då det förebyggande och rehabiliterande arbetet för äldre inte är tillräckligt. Framför allt får de äldre betala priset genom försämrad hälsa och livskvalitet.

Den demografiska utvecklingen innebär att vi får allt fler äldre och därför är Centerpartiet kritiskt till att staden i det läget drar ner på personal inom äldreomsorgen. Staden borde snarare stärka kompetensen och värna personalen inom detta område för att klara de framtida utmaningarna.

Med anledning av ovan har jag lämnat in en fråga i fullmäktige till omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) om var beslutet om neddragningen tagits och om det finns en konsekvensanalys som visar effekterna för öns äldre av beslutet. Centerpartiet ser behov av att stärka omsorgen på ön, inte försämra den.

Kajsa Kronlund (C),
ledamot kommunfullmäktige samt omsorgs- och socialnämnden

Kommentarer

  1. Om man antar att ansvariga politiker kommit fram till att 8,5 personer behövdes fram till nu men framåt räcker det med hälften är detta märkligt. Än märkligare då fler äldre behöver mer insatser.
    Borde kanske undersökas först fast vem vill vara med i försöksgruppen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *