(C) och (S) frågar om centrum

Vad händer med centrum, frågar C och S.
Stad & Politik14 februari 2020 kl 07.02

Vad händer med utvecklingen av Lidingö centrum? Ja, det undrar både Centerpartiet och Socialdemokraterna på Lidingö. Vid måndagens fullmäktigemöte kommer de båda partierna att fråga både kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Vinstock (M) om den rådande stiltjen i projektet.

Centerpartiet kommer i en interpellation till Daniel Källenfors att fråga i vilket skede processen med utvecklingen av centrum för närvarande befinner sig. Centern vill också veta hur majoriteten kommer att säkra att öns medborgare och opposition får insyn i processen och om majoriteten kommer att ta hänsyn till de synpunkter oppositionen tidigare haft. Det handlar framför allt om ett klimatsmart byggande, och vilken typ av handelsytor som ska finnas.

Centern ser en risk i att två stora livsmedelsbutiker får plats i nya centrum; det riskerar att slå hårt mot de olika stadsdelarna menar Centerpartiet. I stället vill Centern gärna se fler aktivitetsytor som till exempel en bowlinghall med en sportbar. Stadens mål bör vara att se till att Lidingöborna inte åker över bron för att handla. När det gäller ekonomin menar Centern att det är av yttersta vikt att projektet går ihop.

När det gäller bebyggelsen i och i närheten av centrum anser Centern att det inte är antalet bostäder som är det viktiga men småstadskänsla och småskalighet som samtidigt ger ett överskott för staden. Varierad storlek och varierad boendeform finns också med i partiets önskelista. Parkering bör ske under jord eftersom marken i och runt centrum är värdefull och i första hand bör ägnas åt grönytor eller bostäder.

Socialdemokraterna å sin sida undrar om Fredrik Vinstock tycker det är försvarbart med alla förseningar och undrar nu hur tidsplanen ser ut. Socialdemokraterna skriver i sin enkla fråga att ”parkeringslösningar drar allt mer ut på tiden och de tidigare överenskommelserna har nuvarande majoriteten valt att överge”.

Majoritetens avvisande av centrumägaren Grosvenors förslag har redan förorsakat staden stora kostnader, menar Socialdemokraterna.  Partiet anser att centrum håller på att få sämre förutsättningar att utvecklas i en modern och hållbar riktning och på grund av detta riskerar Lidingöborna att få både sämre service och sämre affärsutbud.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *