C och MP säger nej till att minska vårdpersonal på äldreboenden

Stad & Politik15 februari 2022 kl 04.332

Centerpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot ny boendekedja i Kommunstyrelsen. Partierna vill att det ska finnas en boendeform med vårdpersonal på plats även för äldre utan behov av dygnet-runt-vård. I majoritetens och Socialdemokraternas förslag som ska beslutas på fullmäktige 21 februari vill de ta bort dagens servicehus och ersätta med en boendeform utan vårdpersonal.

Centerpartiet och Miljöpartiet välkomnar utredningens breddning med ett helhetsperspektiv och där det förebyggande arbetet inkluderas. Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:

”Vi ser att arbetet med det förebyggande arbetet är en nyckel för en bra omsorg med de fyra hörnpelarna fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap samt delaktighet. Vi välkomnar denna slutsats i utredningen men förstår inte varför vi ska ta bort vårdpersonalen på boenden och förlita oss på en förhoppning om bättre samarbete med regionen. Pandemin har visat behov av mer och närmare vård för våra äldre.”

C och MP anser inte att utredningen visar varför servicehusen ska omvandlas till trygghetsboende och varför frånvaro av vårdpersonal skulle öka tryggheten eller attraktiviteten i boendet för de äldre. Det kommunala pensionärsrådet gör liknande bedömning i sitt remissvar. Patrik Sandström (MP), gruppledare säger:

”Vi anser att en kommunal kompetens inom vård skapar större rådighet för kommunen. Det saknas också en analys av hur många vårdplatser extra som skulle behövas inom vård- och omsorgsboenden ifall servicehus med vårdkompetens försvinner. Vi vill ha kvar vårdpersonal på boende och arbeta för att än mer inkludera det förebyggande arbetet i hemtjänsten med nutrition, friskvård och sociala aktiviteter. Vi vill också inkludera en interaktivitet med natur, kultur och civilsamhället i vår äldreomsorg.”

På Kommunfullmäktige den 21 februari kommer C och MP föreslå att frågan återremitteras för att omarbetas med förslag där vårdpersonal finns kvar i en så kallad mellanboendeform.

Pressrelease från C och MP

Kommentarer

 1. Införandet av Omsorgs och boendekedjan kommer ske under många år. Erfarenheter från covid, forskning och teknik ska användas.
  Förvaltningen följer utvecklingen. Vi har flera intressanta samarbeten med forskning rörande äldreomsorgen.Det är en möjlighet!
  Vi har därför valt att ta ett större helhetsgrepp för att modernisera och utveckla mellanboendeformen både gällande tillgänglighet, samt hur stöd och service ska utformas för att ge rätt stöd i rätt tid samt säkerställa att det är dimensionerat utifrån behov. En del av förslaget kring biståndsbedömt trygghetsboende är att arbeta utifrån användarcentrerad utveckling där de som bor i boendet ska få vara med och utveckla innehållet i stället för att serveras ”ett färdigt koncept”. Innehållet ska också kunna utvecklas över tid utifrån behov och önskemål och inte vara statiskt.
  Nu kommer förvaltningen att börja arbeta med implimenteringen. Ansvaret ligger hos Omsorgs och socialnämnden.
  Birgitta Sköld, LP
  Ordförande i Omsorgs och socialnämnden

 2. Många fina ord, men de är naturligtvis en rökridå för att täcka det egentliga målet – mindre personal. Talet om boendeformer, flexibilitet och att användarna får utforma boendet efter eget tycke är verkligen att skjuta över målet. Klarar ni att erbjuda god mat, trevliga lokaler, tillgång till sjukvård och relevant mängd personal? Det är nämligen vad som efterfrågas.

  Var ska jag bo när jag blir åldring om 15 år? Hur ska t ex alla bostäder i Högsätra ersättas?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *