C: Lidingö ska vara Hälsans ö på riktigt

Debatt31 augusti 2022 kl 03.58

Den som är fysisk aktiv löper mindre risk för folkhälsosjukdomar och psykisk ohälsa. Kulturen skapar meningsfull fritid för alla åldrar och skolan ska bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos unga. Centerpartiet vill satsa på hälsa genom nya idrottshallar, sänkt avgift till musik och teater samt förebyggande insatser emot psykisk ohälsa.

Vi vill stötta föreningsidrotten som skapar hälsosamma levnadsvanor genom hela livet och minskar risken för att ungdomar hamnar i droger eller andra problem. Idag råder dock hallbrist på Lidingö, hittills har satsningar främst varit renoveringar eller ersättning av gamla hallar med nya vilket höjt kapaciteten inom respektive anläggning men inte ökat den totala tillgången av hallar. Dessutom har kostnaden lagts över på föreningarna och därmed i förlängningen på barnfamiljernas träningsavgifter.

Vi vill investera i Högsätra idrottscampus med bollhall med läktarkapacitet, plats för innebandy, ishall samt rackethall för badminton och tennis. Vi vill se över möjlighet och behov för ytor som passar friidrott, dans och kampsport i idrottskomplexet. Vi vill också möjliggöra utökning av ridsport genom att tillåta utbyggnad av Stockby ridskola.

För att stärka spontanidrotten vill vi återinföra konstsnöspår för längdskidor på ön, multibollplaner och isbanor på fler ställen på ön.

Att tillgängliggöra kulturen för fler barn och unga är en bra investering i framtiden. Vi vill istället för att gång på gång höja priset på teater och musik höja tillgängligheten genom sänkt avgift, fler aktörer och fler aktiviteter att välja mellan.

Dagens unga möter stora krav i samhället, på sociala medier och en hög press från föräldrar att prestera i skolan. Det är viktigt att skolan ger eleverna verktyg att hantera press och känna trygghet i sig själva. Eleverna ska inte vara utmattade efter skolgången utan lustfyllda inför sitt framtida liv.

Därför vill vi förutom satsningar på idrott och kultur stärka elevhälsan och säkerställa kompetent personal på plats i skolan hela veckan, utveckla fritidsgårdarna och satsa långsiktigt på modellen ”Trygg uppväxt” med samverkan mellan alla aktörer runt barn och unga för att fånga upp barn med problem tidigt och redan då sätta in rätt insatser.

Vi har ambitionen och förslagen för att Lidingö ska bli hälsans ö på riktigt. Den 11 september bestämmer du.

Rebecka Öberg (C)
Scott Moore (C)
Johan Zethrin (C)
Patrik Buddgård (C)
Kandidater i kommunvalet och engagerade i lokala föreningslivet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *