C: Långsiktig satsning på äldre och funktionsnedsatta

Debatt24 november 2022 kl 04.48

Äldre på ön har rätt till utbildad personal i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboendena. De funktionsnedsatta på ön ska inte tvingas att flytta härifrån för att det saknas gruppbostäder. Centerpartiet vill se långsiktiga satsningar på äldre och funktionsnedsatta i stark kontrast mot Moderaterna och Lidingöpartiet som med stöd av SD föreslår neddragningar för omsorgen.

Centerpartiet satsar i budget för 2023 på vård- och omsorgsboendena för att ta bort det sparkrav som M och LP lägger. Vi vill också satsa extra på socialtjänsten, inte minst för att förbättra arbetet emot våld i nära relationer samt på att stärka fritidsmöjligheter för funktionsnedsatta. Arbetet för att skapa nya gruppboenden inom LSS måste expresshanteras inom staden – det är inte acceptabelt att kommunen har för få gruppbostäder så att funktionsnedsatta tvingas bosätta sig i andra kommuner längre ifrån sina anhöriga och nätverk. Vi vill också i en osäker ekonomisk utveckling satsa på sommarjobb och sommarlovsentreprenörer så att unga i kommunen får en första rad i CV:t.

Vi lägger också en långsiktig satsning med ordentlig uppräkning i planen framåt för funktionsnedsatta inom LSS och för äldreomsorgen till 2025. Detta står i skarp kontrast mot Moderaterna och Lidingöpartiet som pekar ut möjlighet att spara 90 mnkr på skola och omsorg för att minska kostnaden till nivå med deras jämförelsekommuner – kommuner som har några av landets lägsta satsningar på skola och omsorg.

Centerpartiet tycker att vi ska jämföra oss med de kommuner som har bäst kvalitet i verksamheten och lära av dem. Inte av dem som satsar minst.

Som liberalt oppositionsparti kommer vi att syna det stockkonservativa styrets agerande åren framåt och varje dag arbeta för kvalitetsförbättringar i omsorgsområdet – inte minst för öns äldre och funktionsnedsatta.

Kajsa Kronlund (C), talesperson äldrefrågor
Christina Wahlström (C), talesperson funktionsnedsatta
Helene Strömqvist (C), ersättare omsorgs- och socialnämnden
Patrik Buddgård (C), gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *