C lägger en budget för en klimatsmart och grön ö

Debatt16 december 2022 kl 04.32

Valrörelsen är över, budgetarna presenterade och nu bekänner partierna färg. Där Moderaterna lovat en blå politik för en grön ö så lyser förslag för att stoppa klimatförändringarna eller förbättra vattenkvalitén med sin frånvaro. Centerpartiet lägger därför en grön budget med stora satsningar på fossilfri energi, utsläppsminskningar och levande vatten på och runt Lidingö.

Vår budget bygger på FN:s Agenda 2030 som vi anser ska genomföras i stadens alla verksamheter i enlighet med Sveriges åtaganden. För att leda detta arbete, så föreslår vi att en hållbarhetsstrateg anställs för att se till att staden genomför åtgärder som ger god effekt för miljö, klimat och hållbarhet. Vi ger även stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med näringsliv och de ideella föreningarna ta fram ett klimatprotokoll med en åtgärdsplan som täcker Lidingös alla utsläpp. Centerpartiet vill att Lidingö ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast till 2040. Idag saknas siffersatt målsättning från Moderaterna och Lidingöpartiet för minskning av koldioxidutsläpp på ön.

I Centerpartiets budget finns effektiva solcellssatsningar på kommunens fastigheter. Dessa är en mycket lönsam investering som betalar av sig själv inom 10–12 år och sedan blir en inkomstkälla för kommunen. Genom att staden visar vägen så hoppas vi inspirera Lidingöborna att själva skaffa solceller. För att stoppa utsläppen så vill vi att all trafik ska vara hållbar. Detta innebär att staden måste göra det enklare att ladda elbilar och hybridfordon, särskilt i områden med flerbostadshus. Centerpartiet lägger därför en flerårig investering för laddstolpar på kommunens gator.

Centerpartiet vill även se levande vatten och en stärkt biologisk mångfald. Vi bygger dagvattendammar vid Kyrkviken redan under 2023, påbörjar reningen av vikens vatten samt skapar våtmarker längs Kyrkviken för att ge abborre och gädda nya lekplatser.


Anders Öhrström, Ledamot Teknik- och fastighetsnämnden
Gabor Sebastiani, Ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Caroline von Seth, vice gruppledare
Jacob Rothschild, ersättare Kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *