C, L och KD välkomnar att LP prioriterar kvalitet före skattesänkningar

Debatt9 mars 2023 kl 03.57

Lidingöpartiet konstaterade i en debattartikel den 6/2 2023 att Lidingö Stads ekonomiska läge inte ger utrymme för Moderaternas vallöfte om att sänka skatten. Vi som företräder borgerliga partier men som valde att säga nej till att delta i nedskärningar inom kommunens kärnområden vill berömma Lidingöpartiet för deras välskrivna artikel och konstaterar att våra partier, C, L, KD och LP står varandra nära i dessa frågor.

Centerpartiet, Liberalerna och KD välkomnar att Lidingöpartiet tar ställning mot hetsen att i alla lägen sänka skatten. Kostnadsminskningar ska inte genomföras om det resulterar i sämre kvalitet på barnomsorg, skola och äldreomsorg för lidingöborna. Vi ser att det fortfarande finns möjligheter att effektivisera stadens administration, men en skattesänkning skulle tvinga staden till att ta lån som framtida generationer får betala av, eller till en utförsäljning av stadens fastigheter som verksamheterna sedan får hyra tillbaka för en högre kostnad.

Alla stadens verksamheter har fått mindre pengar i år än de fick i fjol och kommer att få ännu mindre medel nästa år, om man justerar beloppen för inflationen.

Alla verksamheter får dra åt svångremmen och i realiteten krävs besparingar i barnomsorg, skola och äldreomsorg för att pegarna ska räcka till. Det här syntes i ekonomin redan år 2022. Moderaterna var väldigt tydliga med att de skulle genomföra en skattesänkning föregående mandatperiod och avser att fortsätta ännu en mandatperiod i samma riktning.

Moderaternas nya, utlovade skattesänkning kan genomföras på flera olika sätt: Man kan skära ner ytterligare på barnomsorg, skola och äldreomsorg, eller så kan Lidingö Stad skuldsättas som framtida generationer får betala, eller så kan man sälja ut stadens lokalfastigheter, som verksamheterna sedan hyr tillbaka för en högre peng eller sälja ut stadens fastigheter för att täcka kostnader i den löpande verksamheten. Alla vägar är dåliga vägar för Lidingöborna. En skattesänkning är inte värd den kostnad den medför för lidingöborna.

Den borgerliga oppositionen, bestående av Centerpartiet, Liberalerna och KD, välkomnar Lidingöpartiets närmande och noterar att det nog kan bli svårt att förverkliga den nedskärningspolitik som M och SD står bakom.

En majoritet av Lidingöborna vill inte ha Moderaternas och SD:s nedmontering av skola och omsorg. Nu är det upp till bevis för Lidingöpartiet att inte ge vika för M och SD. Vår dörr är alltjämt öppen om Lidingöpartiet vill leda Lidingö med den inriktning som återges i artikeln.

Gabor Sebastiani
Gruppledare Centerpartiet

Suzanne Liljegren
Gruppledare Liberalerna

Carl-Johan Schiller
Gruppledare Kristdemokraterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *