C: Investera i idrotten och föreningarna

Debatt1 oktober 2020 kl 05.45

Centerpartiet vill att Lidingö ska vara hälsans ö och då behöver vi fler idrotts- och fritidsytor. Det finns idag ett stort behov. Därför har Centerpartiet lagt en motion i fullmäktige för att staden ska ta fram en lokalförsörjningsplan för idrott och fritid. Genom den kan kommunen, med ett helhetsperspektiv, planera och prioritera de idrottsinveste-ringar som krävs men som idag saknas.

God psykisk och fysisk hälsa är tätt sammankopplat med fysisk aktivitet, vilket visas i Riksidrottsförbundet sammanställning av idrottens samhällsnytta. Fysisk aktivitet leder till bättre mental hälsa med t ex minskad ångest, minskning av sömnbesvär, stress och andra psykologiska besvär. Patrik Buddgård, gruppledare säger:
– Risken för depression är 20–30 procent lägre för en fysiskt aktiv individ jämfört med en stillasittande. Forskning visar även att idrottande ungdomar har bättre självkänsla, trivs bättre i skolan, skolkar mindre, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Därför är det så viktigt för kommunen att investera i idrotten.

Centerpartiet har i sitt idrottspolitiska program påvisat ett stort behov av idrottsanläggningar där halltider idag inte räcker till. Det gör att mindre klubbar inte får plats och att större föreningar inte får så många tider de egentligen behöver. De eftersatta investeringarna har skapat en skuld för Lidingö stad, som kommer ta lång tid att beta av för att utbud ska kunna matcha efterfrågan.

Buddgård fortsätter:
– Vi behöver en långsiktig plan med tidsplan, fördelning av hallar, prioriteringsordning samt investeringsplan för att få ordning på behovet av idrottshallar. Vi behöver dels satsa på större idrottscampus i till exempel Högsätra och Bodal. Och dels i mindre idrottsanläggningar i de lokala stadsdelarna, till exempel se över möjligheten för idrottslokaler i bottenvåningar samt spontanidrottsytor. Vi vill även se över kreativa sätt att planera idrottsytor, exempelvis genom att bygga på pelare över parkeringsytor. Majoriteten gör för lite för idrotten och det är de få föreningar som har ekonomi att själva betala en hall som går först.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *