C: Höj säkerheten på öns övergångsställen

Debatt24 januari 2022 kl 04.571

Övergångsställen ökar tillgänglighet och skapar tydligare trafikmiljöer. Centerpartiet vill att övergångsställena ska värnas och säkerheten på dem stärkas. På teknik- och fastighetsnämnden i januari väcker vi i Centerpartiet ett ärende där vi vill att staden ska ta fram en åtgärdsplan för att belysningen på utsatta övergångsställen ska förbättras.

Gångtrafiken är en mycket viktig del i ett hållbart transportsystem, och att gå bidrar till ökad folkhälsa. Gång är också ett vanligt sätt för barn och ungdomar att ta sig till och från skolan och olika aktiviteter. Gångtrafiken måste vara säker. Var femte som omkommer i trafiken gör det som gående. Gående är den i särklass största gruppen som skadas allvarligt inom vägtransportområdet, inkluderat fallolyckor på gång och cykelvägar. Det är därför mycket viktigt att öka säkerheten för gående genom t ex belysning, åtgärder för att få ner trafikens hastighet och skötsel av trottoarer till exempel med skottning, sandning eller saltsopning.

För några år sedan tog staden bort många övergångsställen men tvingades av opinionen sätta tillbaka de flesta och idag ifrågasätts säkerheten med övervakade övergångsställen inom stadens förvaltning. I Centerpartiets dialog med medborgare är det tydligt att övergångsställena är viktiga och ska behållas och säkras. Vi vill att säkerheten på de övergångsställen som finns ska förbättras.

Tyvärr använder sig långt ifrån alla oskyddade gångtrafikanterna av reflexer och delar av året är siktförhållandena för bilister begränsad, vilket i sig gör det svårt att upptäcka de oskyddade trafikanterna och lämna företräde. Vi vill höja säkerheten genom att öka belysningen på utsatta övergångsställen så det blir lättare att synas.

Centerpartiet hoppas att staden omgående ser över vilka övergångsställen som har störst behov av extra belysning samt återkommer med en åtgärdsplan för utökning av belysning för att höja säkerheten för gående på ön.

Fredrik Wesslund (C), ledamot teknik- och fastighetsnämnden
Anders Öhrström (C), ledamot teknik- och fastighetsnämnden
Markku Reinikainen (C), ersättare teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Den bästa åtgärden är att informera och utbilda de som går över övergångsstället. De flesta bara går rakt ut utan att se sig för ”Bilisterna ska stanna. Det är lag på det.” Att sedan en bilist inte kan stanna på 5 meter, oavsett hastighet tänker de inte på. Kommunikation i trafiken är a och o. Gångtrafikanterna bör se till att få ögonkontakt med de andra trafikanterna för att försäkra sig att de har blivit noterade. Att en bilist sänker hastigheten kanske beror på ett farthinder före övergångsstället, och inte att gångtrafikanten är upptäckt. I tron att bilisten upptäkt gångtrafikanten så traskar de rakt ut framför fordonet. Att de sedan har lagen på sin sida spelar kanske inte så stor roll om när man är död.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *