C: Förhindra fler arvodesskandaler

Debatt10 mars 2021 kl 05.501

Genom mer transparens och medborgarinflytande

För att förhindra att Lidingös majoritetspolitiker gör sig skyldiga till nya arvodesskandaler har Centerpartiet Lidingö granskat hur transparent Lidingös demokratiska system är för invånare och politisk opposition. Resultatet visar stora brister och C föreslår därför åtgärder för demokratisk öppenhet och medborgarinflytande. Partiet vill även ha färre kommunalråd med sänkta arvoden.

Centerpartiet Lidingös demokratiberedning har letts av Gabor Sebastiani, som även arrangerade den tysta demonstrationen efter arvodesskandalen år 2018. Beredningen som partiet tillsatte 2020 har haft som uppdrag att granska hur transparent Lidingö stads politiska system är för medborgare, föreslå åtgärder för stärkt demokrati samt se över arvoderingen av stadens ledande politiker.

I den rapport som fastställdes på Centerpartiet Lidingös årsmöte framkommer flera områden där Lidingös styrande politiker visar begränsad öppenhet för medborgare och politisk opposition – liksom en brist på verktyg för medborgarinflytande som är vanliga i andra svenska kommuner. Gabor Sebastiani beskriver vad resultaten betyder för Lidingöborna: 
”För att förhindra att Lidingös politiker gör sig skyldiga till nya skandaler och oegentligheter krävs transparens och öppenhet. Vår rapport visar dock att vårt lokaldemokratiska system har brister. I rapporten presenterar vi därför åtgärdsförslag som medborgarförslag och olika typer av medborgardialog för att stärka den lokala demokratin.”
”Vår genomgång visar också att staden har fler kommunalråd än nödvändigt liksom för höga arvoden. Det är inte rimligt att Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö har sjätte högsta arvodet i landet. Vi föreslår därför färre kommunalråd och sänkta arvoden för nästa mandatperiod.”

Några av förslagen ur demokratiberedningens rapport är att:

 • ta fram tydliga och förutsägbara regler för lokalpolitikers arvodering I god tid före nästa val
 • Minska antal kommunalråd
 • till  två plus ett  oppositionsråd på heltid
 • sänka arvodet för kommunstyrelsens ordförande till samma nivå som en riksdagsledamot
 • hålla medborgardialog vid viktiga beslut
 • Införa medborgarförslag i kommunfullmäktige
 • använda medborgarbudget i stadsdelarna
 • oppositionens och majoritetens politiker tjänstemän ska ha samma tillgång till Lidingö Stadshus

Kommentarer

 1. Lysande! Tack för en mycket bra genomlysning. Jag blir så glad att detta äntligen kommer fram!

  De metoder som används för att driva igenom beslut har varit förkastliga. Ex är arvodesskandalen, antalet komunalråd och till det även praktiskt hur avslutet av saltsopning för cykelbanorna skett.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *