C: För en grön och klimatsmart ö med levande vatten!

Debatt6 september 2022 kl 04.49

Trots nytt miljöprogram är Lidingö näst sämst i länet på miljöarbete enligt Aktuell Hållbarhets miljöranking 2022. Det duger inte. Vi vill höja ambitionerna i klimatarbetet, skydda mer natur och investera i levande vatten på och runt ön.

Centerpartiet går till val för levande vatten på och runt ön. För att nå dit vill vi förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken för bad, fiske och för stärkt biologisk mångfald. Detta genom att bygga dagvattendammar, genomföra aluminiumfällning för att minska övergödningen samt skapa våtmark med lekmiljöer för abborre och gädda. Vi ska säkra våra sötvattensjöar och dess sjösystem. Vi vill även stoppa snödumpning i Värtan och samarbeta med grannkommunerna för bättre vatten runt hela ön.

Som ö vill vi också nyttja våra kuster och vatten för rekreation genom havsbastu, båtpendling, marin mötesplats vid bron och en vandringsled Lidingö runt.

Vår natur i direkt anslutning till innerstaden är en styrka för Lidingö. Vi vill skydda Lidingös grönområden genom att inrätta nya naturreservaten i Mölna ängar, Sticklinge- och Elfvikskogen och på sikt även Ekholmsnäs-Bohusgården. Vi vill även värna den biologiska mångfalden och pollinatörer i hur ängar, skogar och naturområden sköts.

Ambitionen i klimatarbetet måste höjas. Centerpartiet vill att Lidingö ska vara en kommun som går före med koldioxidbudget, samarbete med näringsliv och civilsamhälle, hållbart byggande med plusenergihus samt mer solenergi och laddstolpar på ön.

I partiernas valbudskap har vi hört slogan både att du ska rösta på blå politik eller röd politik för en grön ö. Men vill du ha ett ledarskap som kämpar för klimat och miljö hela mandatperioden, inte bara när det är valår, ska du såklart rösta på grön politik för vår gröna ö.

Patrik Buddgård (C)
Lotta Morger (C)
Anders Öhrström (C)
Jacob Rothschild (C)
Kommunkandidater i kommunvalet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *