C: En skola som ger lust att lära och stärker elevernas psykiska hälsa

Debatt24 augusti 2022 kl 04.51

Skolan ska rusta alla barn och unga inför resten av livet. Då måste skolan skapa lust att lära, NPF-säkras och stärka ungas psykiska hälsa. För att nå dit vill Centerpartiet prioritera skolan ekonomiskt, öka andelen utbildade förskolelärare och fritidspedagoger och stärka elevhälsan.

Idag är psykisk ohälsa allt för vanlig hos unga. Vi tror att tidigt arbete med självkänsla och tryggheten i sig själv är en viktig del liksom att stärka elevhälsan genom hela skolan. Vi menar också att små grupper och mer utbildad personal i förskolan är viktiga delar eftersom grundtryggheten i stor utsträckning sätts under tidiga år. På Lidingös förskolor är idag endast 26 procent av personalen utbildade förskolelärare. Detta kan jämföras med snittet i landet på 40 procent. En stor andel av personalen saknar även utbildning för arbete med barn. Vi vill därför se ett rejält förskolelyft där vi ökar andelen utbildade förskolelärare och barnskötare.

Av eleverna i åttonde klass på ön instämmer endast 9,3 procent helt i påståendet ”Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mer”. 50 procent instämmer inte alls, eller delvis inte. Centerpartiet vill se en skola som ger lust att lära och väcker elevernas inre motivation. Vi vill att man redan från förskolan prioriterar elevernas självkännedom och trygghet i sig själva, vi vill även öka studievägledning och öppna elevernas ögon för olika vägval tidigare under skolgången för att elever ska våga göra vägval i utbildningen efter intresse istället för grupptryck.

För att stärka den psykiska hälsan måste skolan anpassas för att fungera för alla elever. Där är arbetet att NPF-säkra skolan en viktig del. Det innebär att höja lärarnas kunskap samt anpassa klassrum och arbetsmetoder utifrån elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det fina med detta arbete är att det gynnar alla elevers lärande då det ger större möjligheter för anpassad studiemiljö samt tydliga ramar och spelregler.

För att lyckas måste skolan prioriteras ekonomiskt. Utbildade förskolelärare och barnskötare kostar mer än outbildade, en stärkt elevhälsa kräver resurser. Då kan man inte, som M gjort, prioritera att sänka landets femte lägsta kommunalskatt före att ge utökade resurser till Lidingöskolorna som får 14:e minst resurser av alla landets kommuner enligt Lärarförbundets ”Bästa skolkommun”.

Lotta Morger (C), talesperson i utbildningsfrågor
Jacob Rothschild (C), gymnasieelev och kandidat i kommunvalet
Pia Müller (C), kandidat i kommunvalet
Patrik Buddgård (C), gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *