C-budget: Mer till skolan och mindre till kommunalråden

Debatt1 december 2022 kl 03.301

Centerpartiet prioriterar de unga och lägger en budget som ger mer resurser till skolan. Vi minskar utgifterna inom stadsledningskontoret och för kommunalrådsarvoden och lägger dessa pengar på barnens utbildning istället.

På Lidingö har vi en politisk konflikt som handlar om att Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna tycker att skolan är bra nog och att det går att spara in än mer på skolan. Centerpartiet ser möjlighet att höja kvaliteten med högre andel utbildad personal, stärka den psykiska hälsan, minska mobbing och kränkande behandling samt anpassa skolan så den fungerar bättre för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi gick till val på att Lidingös yngsta ska ha välutbildad personal och små barngrupper. Med små grupper säkerställer vi att anknytning och relationer fungerar, oavsett vilka barn som ingår. Rätt kompetens säkerställer att våra barn utvecklas till trygga ungdomar och vuxna. Idag är endast 26 procent av Lidingös personal utbildade förskolelärare, vilket är långt under genomsnittet i landet som är på 41 procent. Centerpartiet satsar därför extra pengar på att höja personalens utbildning.

Vi vill även stärka fritidshemmen för att motverka de växande attitydproblemen i skolan. Detta ger i längden bättre skolresultat och ökar tryggheten. Vi tar därför bort den planerade besparingen på fritidshemmen och tillsätter istället resurser för att öka personalens kompetens, framförallt inom specialpedagogik. Vi vill ge våra barn en lugn och trygg skola med närvarande vuxna både på raster och efter skoltid

Lotta Morger, talesperson utbildningsfrågor
Caroline von Seth, vice gruppledare
Krister Forsberg, ledamot utbildningsnämnden
Pia Müller, ersättare utbildningsnämnden

Kommentarer

  1. Det vi från SD Lidingö har sagt, är att lärarna på Lidingö är bra, men att det inte är deras uppgift att uppfostra barnen och ungdomarna, det är vårdnadshavarnas sak att sköta. De flesta barn och ungdomar från Lidingö, är fantastiska, men det finns undantag även på ön. Vi vill se mer föräldraansvar och om och där det behövs, gärna en förälder i klassen på ett rullande schema, varje skoldag. Det vore intressant att följa upp om någon skola eller klass införde detta på försök under en period. Kanske skulle lärarna få en lugnare och bättre arbetsmiljö då. Självklart ska lärarna ha full bestämmanderätt i klassrummen med totalt stöd av rektor och speciellt inför eleverna. Om elev stör och inte lyssnar på tillsägelser av lärare, ska det få omedelbara konsekvenser. Samtal ihop med elev, lärare, rektor, socialtjänst och i vissa fall även polis. Utbildning är en ynnest och då måste också lärarna ges ordentlig möjlighet att lära ut, inte att försöka få ordning i klassrummen.
    Iréne Borgenvik
    Gruppledare SD Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *