C: Äldre har rätt till utbildad personal

Debatt18 augusti 2022 kl 03.181

Idag är en allt för låg andel i hemtjänsten utbildade undersköterskor. Centerpartiet vill att alla i omsorgsdelen av hemtjänsten ska vara undersköterskor. Vi vill också säkra kontinuitet och stärka det förebyggande arbetet för ökad hälsa. Satsning på äldreomsorgen är en avgörande del för trygghet för alla på ön.

Av de Lidingöbor som sökt upp oss för att ge synpunkter på politiken under denna mandatperiod har en stor del handlat om hemtjänsten. Samtalen har handlat om bristande kontinuitet och om personal som inte vet vad de ska göra eller hur. Det har varit tydligt för oss att majoritetens ”effektivisering” (det vill säga besparing) har gett negativa effekter på omsorgen. Det visar sig också i Socialstyrelsens enkät där antalet som är nöjda med hemtjänsten minskat med 11 procentenheter från 89 procent nöjda 2018 till 78 procent 2022.

Centerpartiet prioriterar äldreomsorgen före ytterligare skattesänkningar. Vi vill satsa på äldreomsorgen och arbeta för att alla som arbetar med omsorgen ska vara utbildade undersköterskor. Vi vill säkerställa att det är färre olika personer som kommer från hemtjänsten, för att du som äldre ska känna dem som kommer hem till dig. Det är självklart för oss att det ska finnas tid för en trevlig pratstund och att kunna anpassa omsorgen efter dagsbehoven.

För att detta ska bli möjligt måste vi höja kraven på andel utbildad personal men också säkra goda arbetsvillkor så att de som är utbildade undersköterskor vill arbeta på ön. Det ska finnas tid för att göra ett gott arbete och de utbildade undersköterskor ska få fokusera på omsorgen. Att undersköterskorna till exempel ska städa är inte ett bra sätt att använda resurserna.

Vi vill också satsa på äldres hälsa genom att stärka det förebyggande arbetet. Vi vill förstärka och förbättra stadens inriktning på de fyra hörnpelarna: fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap samt delaktighet så att äldre behåller hälsan längre och helst slipper söka vård. Här är sociala mötesplatser, närodlad och närproducerad mat samt dagverksamheter några viktiga ingredienser.

Vi vill arbeta för trygghet för alla äldre på ön.

Kajsa Kronlund, talesperson i äldrefrågor
Christina Wahlström, kandidat i kommunvalet
Helene Strömqvist, kandidat i kommunvalet
Patrik Buddgård, gruppledare

Kommentarer

 1. Hej C!
  Ja, jag håller med om mycket av vad ni skriver.
  I nämnden har vi ett gott samarbete -där Kajsa, Christina och Helene är ledamöter- och vi jobbar tillsammans för att ge möjlighet till ökad kvalitet, omsorg och trivsel för våra äldre och alla andra omsorgstagare. Men vi ska inte ’sticka under stol’ med att den covidsmitta vi haft att hantera inom alla nämndens områden har dragit stora resurser och gjort att vi akut behövt ta in extra personal i bla hemtjänsten då ordinarie personal behövt vara hemma. Vi skulle helt enkelt inte klarat oss utan extrapersonal. Samtidigt kan jag förstå att det upplevdes otryggt och stökigt av en del omsorgstagare. Det var inte bra.
  De senaste åren har majoriteten gjort en kraftig budget satsning på omsorgen. Inom ramen för den har vi tagit helhetsgreppet på äldreomsorgen. Satsningen börjar nu ge resultat. Vi möjliggör för fler som vill, att jobba heltid. Vi erbjuder vidareutbildning till personalen och vi jobbar nu med mindre team på 8-9 personer i hemtjänsten där varje team ansvarar för kontakt och service mm till en omsorgstagare. Vi har fokus på och prioriterar en ytterligare höjning av kvalitet i hemtjänsten. Vi håller bla på att renodla vad som är service och omsorgsinsatser. Allt detta och mer pågår redan inom ramen för det beslut som kommunfullmäktige tog i Omsorgs och boendekedjan och det genomförande som är delegerat till Omsorgs och socialnämnden och som pågår just nu.
  Ett stort tack till alla som är engagerade i dessa frågor och till vår fantastiska omsorgspersonal!
  Birgitta Sköld,LP
  Ordförande i Omsorgs och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *