”Byt ut ordförande i MSN”

Stad & Politik4 mars 2019 kl 22.50 1

”Att en person kan skaffa sig sån makt att han tror att han själv kan bestämma hur ön ska se ut är helt galet”.

”Jag upplever att övriga politiker har ytterst lite insyn i när X driver sin egna frågor (på högst oklara grunder dessutom)”.

”Jag vet inte hur stor skada som redan är skedd men för allas bästa bör en ny ordförande ta X plats”.

”Den enmanspolitik som drivs just nu av ordförande är inget annat än en skandal. Det är bara en tidsfråga innan vi blir JO-anmälda och ett under att inte lokalmedia har uppmärksammat vad som sker inom Lidingö stad”.


Ovanstående är citat ur den arbetsmiljöundersökning som nu genomförts på Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK). I förra veckan krävde förvaltningens skyddsombud att staden vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på förvaltningen. I svaret från t f stadsdirektören Daniel Broman står bland annat att staden är medveten om problemet och att staden menar att det är mycket oroande. Staden har också haft en dialog med den politiska ledningen och stadsjuristen har varit närvarande både vid MSNs (Miljö- och stadsbyggnadsnämndens) möten och även i nämndens beredningsmöten för att säkerställa gränsdragningen mellan politiken och tjänstemännen. I tidningen MittI Lidingö uttalade sig fullmäktiges ordförande Anna-Britta Bergman (M) och menade att det är den förändrade byggpolitiken som har förorsakat problemet.

Staden skriver i sin tjänsteskrivelse till den nu genomförda arbetsmiljöundersökningen att man månar om förvaltningens anställda och är beredda att vidta åtgärder för att förbättra situationen. En av åtgärderna är att göra om beredningsprocessen så att fler ärenden diskuteras i hela nämnden och inte bara i ordförandeberedningen. Delegationsordningen ska också ändras vilket innebär att fler ärenden går till nämnden och i sin tur öppnar det för en dialog. Stadsledningen ska också ha regelbundna avstämningsmöten med MSK.

Undersökningen bestod av åtta frågor som skickades ut till 50 medarbetare. Av dessa svarade 29 personer. Utöver den kritik som framförs mot nämndens ordförande uppger många medarbetare att de upplever arbetet som meningsfullt och arbetsuppgifterna som stimulerande men påverkas av ordförande för MSN:s agerande både mot dem själva men också mot deras kollegor. De flesta trivs med sina kollegor.S


På Lidingö stads hemsida finns information om hur staden styrs. Klicka här

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *