Byggstart för nya Raoul Wallenbergparken

Raoul Wallenberg-monumentet. Foto: Bo Vading
Lidingö16 oktober 2023 kl 03.46

Det har blivit dags för den första etappen i ombyggnaden av Raoul Wallenbergparken i Lidingö centrum. Arbetet beräknas pågå till årsskiftet och beroende på temperaturer kan viss plantering av växter få vänta till våren 2024.

I den första etappen kommer parken ges en ny inramning mot stadshusparkeringen. Gång- och cykelbanan längs parken, mot parkeringen, breddas för att förbättra tillgängligheten. Vi rustar även upp gångvägen i parken, från parkeringen till den nya trappan, i samma syfte.

Idéskiss inför ombyggnation av Raoul Wallenbergparken i Lidingö centrum.


Vi bygger en sittbar stödmur i tegel och planterar en bokhäck mellan gångväg och slänt samtidigt som vi anlägger en artrik stäpplik perennplantering i slänten. Buskytan ovanför Ellevios nätstation tas bort och ersätts av en klippt bokhäck och en ängsyta.

Fortsatt arbete i etapp två

I etapp två kommer slänten mot restaurangerna på terrassen att rustas upp med artrika perenn- och buskplanteringar med skärgårdstema. Ett antal blommande träd kommer också planteras.


Två nya gångstigar kommer leda upp till Raoul Wallenbergmonumentet, dels från centrum och dels från den nya trappan mot parkeringen.

Upprustningen sker efter önskemål från det lokala näringslivet och centrumledningen om att skapa en trevligare och tryggare miljö.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *